Cerc misionar în Parohia Mădrigeşti

În data de 29.07.2018, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din parohia Mădrigeşti, protopopiatul Sebiş.
În cadrul acestei întâlniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, la care au participat credincioşi din parohia Mădrigești şi parohiile învecinate.
Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca „Anul omagial al unității de credință și neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri (din 1918)”, preotul Vesa Ioan de la parohia Iosășel a susținut următoarele teme: 1. Implicarea Bisericii în păstrarea și promovarea valorilor spiritualității ortodoxe românești în Principatele Române(Înființarea de școli, tipografii, bolnițe, spitale, etc.); 2. Școlile bisericești – factori de cultură și promovare a unității de credință și neam.
În cuvântul său părintele Vesa arăta că: Biserica ortodoxă, a avut o contribuție majoră la promovarea conștiinței, identității și a unității spirituale a neamului românesc.Ea a cultivat în sufletele credincioșilor români, conștiința că au aceeași obârșie, ca neam, aceeași limbă romanică(neolatină) și aceeași credință creștină.Adevărul originii daco-romane, a latinității limbii sau adevărul romanității românilor a fost conștientizat în biserică și transmis de ierarhi, preoți și diaconi prin predici și prin tipărirea cărților bisericești și difuzarea lor în toate provinciile locuite de români, inclusiv Transilvania.
Astfel cultivând conștiița unității de credință și de neam, Biserica Ortodoxă Română a contribuit la pregătirea marilor evenimente istorice, având ca scop unitatea națională a românilor și anume: Unirea Principatelor din 1859, obținerea independenței de stat a României(1877-1878) și Marea Unire din 1918, decisivă pentru constituirea statului național unitar Român.
După susţinerea temelor au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.
În finalul întâlnirii, preotul paroh Zbîrcea Teodor-George a mulţumit preoţilor si credincioşilor pentru participare.
Moţ Aurelian Iulian

image