Proiectul: DOAR ÎMPREUNĂ: „EDUCÂND O GENERAȚIE, SCHIMBĂM VIITORUL UNEI ȚĂRI.”

Începutul anului bisericesc, la 1 septembrie, reprezintă de fapt începutul unui nou ciclu nu doar din punct de vedere bisericesc – duhovnicesc, ci și din punct de vedere civil, o multitudine de activități ale societății moderne reluându-și activitatea pentru un nou an (începerea unui nou an agrar, a unui nou an școlar, ori a unui nou an de serviciu după concediile de vară, etc.).
Dincolo de argumentarea teologică în vederea unui nou început pe 1 septembrie, putem spune că totul se pune/se repune în mișcare, începându-și activitatea pentru încă un an.
Începutul anului școlar, reprezintă un moment deosebit în procesul de educare și formare a noilor generații, atât sub aspect informal cât și sub aspect formal, de acest proces depinzând atât viitorul persoanei umane cât și al unei nații. Referindu-se la importanța educației pentru persoana umană Aristotel afirma: „Educația este cea mai bună provizie pe care o poți face pentru bătrânețe”, îndemnând „dăruiți copiilor pe lângă viață și arta de a trăi bine, educându-i”, întrucât „ Un om educat se deosebește de un om needucat, așa cum un om viu se deosebește de un om mort.”
Biserica acordă o importanță deosebită educației copiilor, aceasta reprezentând prilejul cel mai optim de desăvârșire a persoanei umane în virtutea atingerii scopului pentru care omul a fost creat-mântuirea. Atât paginile Sfintei Scripturi cât și Sfinții Părinți subliniază importanța educației sănătoase a copiilor, în spiritul credinței creștine, care formează pentru totdeauna valorile perene în viața omului.
Bunăoară, dintre Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Gură de Aur alocă o deosebită importanță educației, prin omiliile, cuvântările și scrierile sale. Astfel referindu-se la importanța educației acesta sublinia: „Dacă-ţi iubeşti copilul, arat-o prin educaţia ce i-o dai”, subliniind că „copilul n-are nevoie de aur, ci de un bun şi priceput pedagog care să-l formeze.” Tocmai de aceea actul educațional trebuie tratat cu o foarte mare atenție și responsabilitate, avându-se în vedere ceea ce se sădește și cum se sădește, acesta atrăgând atenția că: „ pricina tuturor relelor din lume provine din principiul pe care îl punem la temelia educaţiei copiilor noştri” iar „Dacă vei întipări în sufletul lui încă fraged învăţăturile cele bune, nimeni nu va putea să i le desprindă; ele se întăresc ca şi sigiliul aplicat pe ceară.”
Sfântul Vasile cel Mare ne atrage atenţia asupra fructificării prezentului, în sensul eminamente creştin, avertizând: „Este ruşinos să pierdem prezentul, iar mai târziu să rechemăm trecutul, când regretul nu ne mai foloseşte”.
Însă dincolo de ceea ce s-a spus despre educație și importanța ei, dincolo de tratate și citate, contează ceea se face practic în folosul unei educații sănătoase a tinerilor de astăzi, de care depinde viitorul unui neam.
Astfel Biserica caută să se implice concret în buna educație a tinerilor, fiind prezentă nu doar la începutul unui nou an școlar prin săvârșirea slujbei de Te-deum, ci și prin ora de religie aflată în cadrul programelor școlare; prin proiecte educaționale și catehetice complexe și concrete de prevenire a abandonului școlar precum „Alege Școala”, „Hristos împărtășit copiilor”, activități parohiale catehetice, activități sociale, tabere școlare, etc., fiind astfel un partener educațional de bază, în colaborarea: Familie-Școală-Biserică pentru copil.
Desigur că în contextul vremurilor actuale, nu puține sunt acele situații în care datorită greutăților de natură socială, mulți tineri sunt în pragul abandonului școlar, ori familiile lor fac eforturi deosebite pentru a le întreține școlarizarea. În mediul rural, un număr însemnat de copiii din zone defavorizate sunt nevoiți să naveteze, uneori și pe jos spre a ajunge la școala de care sunt arondați.
În contextul celor amintite mai sus, orice implicare în vederea susținerii actului educațional este un gest nobil, în care stă dragostea și lucrarea lui Dumnezeu.
Este și cazul tinerei arădence – Alexandra Timar care prin intermediul rețelelor de socializare a reușit să mobilizeze un număr impresionant de oameni spre a veni mai înainte de începutul unui nou an școlar, în sprijinul copiilor aflați în zone și situații defavorizate, printr-un ghiozdan dotat cu toate cele necesare unui început de an școlar frumos.
Printre cei peste 500 de beneficiari ai campaniei derulate sub numele: „Educând o generaţie, schimbăm viitorul unei ţări”, s-au numărat 40 de tineri din localitățile Buhani și Minead, precum și 20 de tineri din Sebiș, prin colaborarea și implicarea preoților Parohiei Sebiș I și Parohiei Buhani cu filia Minead.
Astfel sâmbătă – 1 septembrie la nivelul Parohiei Buhani cu filia Minead, preotul paroh Valentin-Nicu Herbei, a împărțit cele 40 de ghiozdane tinerilor din localitățile Buhani și Minead, iar duminică – 2 septembrie la nivelul Parohiei Sebiș I – preotul paroh Beni Ioja a distribuit ghiozdanele copiilor aflați în dificultăți arondați parohiei Sebiș I.
Cu această ocazie cei doi preoți parohi, adresează un cuvânt de mulțumire atât tinerei Alexandra Timar pentru inițiativă și colaborare, cât și tuturor celor ce s-au implicat activ în această campanie, atât în numele comunităților parohiale păstorite, cât și în numele beneficiarilor și a familiilor lor, arătându-și deschiderea în a colabora și pe viitor în folosul semenilor aflați în dificultăți.
​​​​​​​​Pr. Herbei Valentin-Nicu

image

image

image

image

image