Revedere de suflet pentru seminariștii de la Caransebeș, promoția 1979

Marți, 04 septembrie 2018, foștii seminariști ai Seminarului Teologic Caransebeș, promoția 1979, au trăit bucuria revederii în Parohia Lipova Băi , organizator al evenimentului fiind Pr. Cornel Ardelean, ca absolvent al promoției sus amintite.
Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât în mijocul preoților și a preoteselor prezente a fost ilustrul Părinte profesor Belean Nicolae, profesor la Facultatea de Teologie Timișoara, catedra de muzică și care le-a fost profesor de muzică și diriginte totodată.
Ziua a debutat cu slujba de Te-Deum în Biserica parohială Lipova Băi, a urmat un parastas de pomenire a celor adormiți care au făcut parte din această generație de absolvenți. Soborul de preoți a fost compus din : Pr. Bara Ioan ( Oradea), Pr. Perșe Vasile (Satu Mare) și Pr. Jivanovici Ioța ( Vicariatul sârbesc) .
A urmat îndătinata oră de dirigenție în care Părintele Profesor Belean ,, a strigat catalogul” și fiecare absolvent prezent când și-a auzit numele, a expus aspecte din viața sa pe plan profesional și familial. S-au depănat amintiri din Seminar, din internatul Seminarului unde absolvenții au petrecut multe întâmplări fericite și mai puțin fericite.
La sfârșitul orei de dirigenție s-a reiterat dorința ca an de an să se organizeze această întâlnire, următoarea , la 40 de ani de la absolvire, convenindu-se să fie în Caransebeș.
La final Prărintele Diriginte Belean Nicolae a indemnat pe cei prezenți să fie activi în continuare pentru că ,,preoții în vremurile de astăzi sunt soldații din tranșee care țin sus stindardul credinței strămoșești”., subliniind totodată că toate realizările expuse la această întâlnire au fost posibile pentru că ,,Dumnezeu ajută și răsplătește pe slujitorii Lui”.
Ziua a continuat cu o agapă frățească unde s-au depănat amintiri trăite de absolvenții Seminarului Teologic Caransebeș, promoția 1979.
Pr. Cornel Ardelean

image

image

image

image