SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA – OCROTITOAREA BISERICII DIN LOCALITATEA MONEASA

Duminică, 14 octombrie 2018, în ziua de prăznuire a „Sfintei Cuvioase Parascheva” a fost o zi de aleasă bucurie pentru comunitatea ortodoxă din localitatea Moneasa, care a sărbătorit ziua de hram a bisericii parohiale din localitate, fiind una dintre cele 23 de biserici din eparhia Aradului pusă sub ocrotirea „Sfintei Cuvioase Parascheva”.

Bucuria zilei a fost întregită și prin faptul că în după amiaza zilei, începând cu orele 16,00 a avut loc întâlnirea preoților din cadrul Cercului Misionar Sebiș I, care dimpreună cu credincioșii prezenți, au înălțat rugăciuni pentru vindecare de neputințe trupești și sufletești, pentru iertare de păcate și întărire în credință în cadrul Tainei Sfântului Maslu.

Cuvântul de învățătură, fost rostit de către Pr. Radu Bătrân, de la Dezna, care  făcând referire la pilda semănătorului a subliniat responsabilitatea pe care fiecare creștin, o are spre a-și pregăti ogorul sufletesc în virtutea primirii Cuvântului lui Dumnezeu – Sămânța cea Bună –și a aduce rod însutit.

Un exemplu demn de urmat în acest sens, îl constituie și Sfânta Cuvioasă Parascheva care din fragedă pruncie, a cutat să fie un vas ales al harului lui Dumnezeu, îngrijindu-se mai întâi de suflet și de rodirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Pilda vieții ei, și a tuturor sfinților, rămân repere de urmat, într-o lume stăpânită adeseori de tulburări, în care valorile creștine păstrate cu sfințenie de înaintașii noștrii, sunt neglijate și atacate.

Nouă ne revine marea responsabilitate de a păzi, de a păstra și apăra aceste valori, și de a le transmite mai departe generațiilor ce vin după noi.

În decursul istoriei noastre, -Biserica, Familia și Școala- au avut un rol covârșitor în reușitele acestui neam, și tocmai de aceea avem datoria și pe mai departe să le apărăm, rămânând statornici în credință și mărturisire.

În partea a doua întâlnirii, în conformitate cu tematica anului omagial „2018 – Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918”, Pr. Romică Confideratu – de la Parohia Ignești, a susținut referatul cu titlul: „Școlile bisericești ca factori de cultură și promovare a unității de credință și neam. Școala ardeleană și iluminismul în spațiul românesc”.

În cadrul referatului, a fost subliniată contribuția pe care Biserica Ortodoxă Română a avut-o la promovarea unității de credință și neam, prin slujitorii ei din acele vremuri, care căutau să mențină trează conștiința identității de neam și credință în sufletele tuturor românilor, atât în cadrul Sfintelor Slujbe oficiate în limba română, cât și prin înființarea școlilor confesionale, care sub purtarea de grijă a Bisericii, urmăreau formarea și luminarea noilor generații, având crezul că actul educational va contribui la emanciparea tuturor românilor și înfăptuirea idealului de o viață a tuturor românilor – Unirea.

Este amintită în acest sens, contribuția esențială pe care, la nivelul județului Arad și nu numai, a avut-o preotul Dimitrie Țichindeal, care în 1812 a întemeiat Preparandia din Arad.

Importanța Preparandiei arădene a fost una majoră în contextul lipsei unei școli în limba română în întreaga Transilvanie, aceasta dând de-a lungul timpului viitori dascăli, care la rândul lor s-au jertfit să sădească lumina în sufletele tuturor tinerilor români din satele arădene, în cadrul școlilor confesionale întemeiate prin purtarea de grijă a Bisericii.

Astfel, spiritul iluminismului pătruns în spațiul românesc prin școala ardeleană și reprezentanții ei de seamă precum Petru MaiorSamuil MicuGheorghe ȘincaiIon Budai Deleanu, a  jucat un rol determinant în trezirea conștiinței naționale și înfăptuirea idealului național iar învățământul aflat sub patronajul Bisericii a contribuit la răspândirea ideilor iluministe.

Totodată părintele referent a abordat și tematica: „ Casa Regală și Biserica Ortodoxă Română. Declararea și recunoașterea ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie”, subliniind că: încă dintru început între casa Regală și Biserica Ortodoxă Română a existat o strânsă colaborare, iar această colaborare s-a materializat atât prin înfăptuirea mărețului act de la 1918, cât și prin momentele ce au urmat, iar declararea și recunoașterea Bisericii Ortodoxe Române ca Patriarhie, pusă pentru prima oară în discuție de către preotul Gheorghe Ciuhandu, consilier eparhial la Arad, susținută și de către Casa Regală, a venit ca și o consecință firească a evenimentelor desfășurate în așa fel încât declararea autocefaliei din 1920, precum și propunerea de înființare a Patriarhiei Române din 1921, s-a materializat în 1925, prin declararea și recunoașterea Patriarhiei Ortodoxe Române de către Patriarhia Ecumenică.

În încheiere părintele referent, a subliniat menirea pe Biserica Ortodoxă Română o are în societatea de azi, de a menține precum odinioară vie și trează conștiința identității naționale și spirituale a tuturor românilor pe care să-i adăpostească sub „același acoperământ- al Bisericii” în duhul unității creștine în care au trait cu multă înțelepciune înaintașii noștrii.

La finalul întâlnirii, părintele paroh Gheorghe Breteanu, a adus mulțumiri preoților și credincioșilor prezenți, rugând pe Sfânta Cuvioasă Parascheva – ocrotitoarea bisericii din Moneasa – să fie împreună rugătoare către Preamilostivul Părinte Ceresc care să reverse din darurile sale cele bogate peste toți cei prezenți și peste fiii neamului românesc pe care Mântuitorul Hristos să îi țină în unitatea PreaSfintei Treimi, seara încheindu-se cu o agapă creștinească oferită de parohia gazdă.

Pr. Valentin-Nicu Herbei

20181014_165229

20181014_171856

20181014_172329

20181014_174045