Consiliul şi Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Aradului

În zilele de 25 – 26 ianuarie 2019, la reşedinţa arhiepiscopală şi la Centrul Eparhial din Arad s-au desfăşurat lucrările Consiliului şi ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului.Consiliul Eparhial

În ziua de vineri, 25 ianuarie a.c., la lucrările Consiliului Eparhial, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei a fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, continuându-se astfel o tradiţie existentă în Mitropolia Banatului. Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan în cuvântul său a apreciat în mod pozitiv toate activităţile desfăşurate în anul precedent sub Arhipăstorirea şi îndrumarea Chiriarhului locului şi a accentuat importanţa intensificării acţiunilor bisericeşti în viaţa credincioşilor printr-o bună conlucrare între ostenitorii Centrului Eparhial şi preoţimea arădeană. Părintele Mitropolit a dat câteva îndrumări la problemele curente care intră în competenţa acestui for deliberativ eparhial.

În cadrul şedinţei Consiliului eparhial pe ordinea de zi a fost prezentarea şi analizarea Rapoartelor asupra activităţii administrativ-bisericeşti, cultural- pastorale, economice şi de asistenţă social- filantropică din eparhie în anul 2018. Membrii Consiliul Eparhial, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi  Părinţii Protopopi au avut ca principal punct pe ordinea de zi audierea, analizarea şi definitivarea Rapoartelor Generale ale Sectoarelor administraţiei eparhiale, în vederea prezentării acestora spre ratificare Adunării Eparhiale. Astfel:

Preacucernicul Părinte drd. Silviu-Nicolae Faur, consilier administrativ- bisericesc, a prezentat Raportul General asupra activităţii din Sectorul Administrativ-bisericesc.

Preacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural, a prezentat Raportul anual al Sectorului Cultural-Educaţional. În cele opt capitole ale Raportului a fost evidenţiată activitatea pastoral-misionară la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate şi parohii, desfăşurată sub auspiciile Anului omagial al unităţii de credinţă şi de neam” și ,,Anului comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri de la 1918”, în Patriarhia Română.

Preacucernicul Părinte Mircea Proteasa, consilier economic, a prezentat Darea de seamă asupra activităţii eparhiale sub aspect economic-financiar.

Preacucernicul Părinte Gheorghe Gligor, consilier social, a prezentat activitatea eparhială din anul 2018 desfăşurată în Sectorul Social.

Şedinţa Adunării Eparhiale

Sâmbătă, 26 ianuarie a.c., în sala festivă a Centrului Eparhial s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale, organul deliberativ suprem pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate, conform rânduielii statornicite, de slujba de Te-Deum, oficiată de către Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în paraclisul ,,Sfânta Treime” al reşedinţei arhiepiscopale, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei şi a membrilor Adunării Eparhiale şi Permanenţei Consiliului Eparhial, la care au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, precum şi ai unor instituţii de cultură din Arad.

După aceasta, în cadrul comisiilor, după analizarea Rapoartelor Generale de activitate, au fost elaborate Proiectele de Hotărâri, după care s-au întrunit în sala festivă de la Centrul eparhial.

În cuvântul rostit la deschiderea  lucrărilor, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preşedintele Adunării Eparhiale, după ce a salutat pe cei prezenţi, a prezentat, într-o retrospectivă sintetică, cele mai importante realizări administrative, cultural-pastorale, sociale şi economice  ale eparhiei care au marcat anul omagial și comemorativ 2018, atât de important pentru Cetatea Aradului. Între realizările de seamă ale eparhiei a fost încheierea lucrărilor şi sfinţirea picturii la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, după care  a creionat câteva dintre coordonatele pe care se vor axa activităţile eparhiale din anul 2019, în  lumina programului- cadru elaborat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial 2019, ,,An omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari” și ,,An comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti”.

După citirea mesajelor îndătinate, de fiască ascultare şi conlucrare la întărirea vieţii bisericeşti, transmise din plenul Adunării Eparhiale, Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL şi Înaltpreasfinţitului IOAN, Mitropolitul Banatului şi a Procesului-Verbal al ultimei şedinţe, au fost citite Proiectele de Hotărâri în plenul Adunării Eparhiale. Proiectele de hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga eparhie.

Tot în cadrul acestei şedinţe, membrii Consiliului şi Adunării Eparhiale au păstrat un moment de reculegere şi au cântat ,,Veşnică pomenire” pentru Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, Preşedinte al Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească şi în Adunarea Eparhială în mai multe mandate.

În încheiere Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop TIMOTEI a mulţumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru contribuţia adusă bunei desfăşurări a lucrărilor, cu îndemnul ca cele propuse să devină înfăptuire, spre folosul întregii eparhii.

Protos. Dr. Iustin Popovici

50610822_614583468972391_1670359609442828288_n

DSC_0915_1600x1070

49407187_347578979175652_2463512315211808768_n

DSC_0919_1600x1070

DSC_0933_1600x1070

DSC_0935_1600x1070

DSC_0944_1600x1070

DSC_0945_1600x1070

50706043_2014245708629566_4087245665199980544_n

50777240_300320920669417_183925841237901312_n

DSC_0948_1600x1070

DSC_0952_1600x1070

DSC_0949_1600x1070

DSC_0947_1600x1070

DSC_0955_1600x1070

50612220_635584256895983_794096434637963264_n

50560857_239011290362905_7279629121842315264_n

50606708_686001348461331_8544876317730930688_n