De Ziua Limbii Materne îţi prezentăm cinci aspecte care evidenţiază rolul Bisericii în dezvoltarea limbii române

„Limba este fundamentală pentru orice tip de comunicare, iar comunicarea face posibilă schimbarea și dezvoltarea în societatea umană” se menţionează pe site-ul Naţiunilor Unite (ONU) referitor la Ziua Internaţională a Limbii Materne, celebrată anual în 21 februarie.

De remarcat că în cazul ţării noastre, Biserica strămoşească a avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea societăţii româneşti prin comunicare, având ca piloni cultura şi limba română.

În acest sens îţi prezentăm cinci aspecte care evidenţiază rolul exponenţial al Bisericii Ortodoxe Române în dezvoltarea limbii române literare:

Primele tipografii de pe teritoriul ţării noastre au funcţionat în incinta unor aşezăminte monahale sau centre eparhiale: Târgoviște, București, Iași, Buzău, Snagov, Râmnic, Neamț etc.
Primii tipografi au fost clerici: ieromonahul Macarie, diaconul Coresi, ieromonahul Mitrofan, Sfântul Antim Ivireanul etc.
Clerul a susţinut dintotdeauna dezvoltarea culturală a românilor prin scrierile lor şi a militat pentru oficierea cultului divin public în limba română.
Primele școli primare a fost înfiinţate în incinta mănăstirilor şi a bisericilor: Colțea, Sfântul Gheorghe Vechi, Antim, Domnița Bălașa etc.
Primele abecedare au apărut prin contribuţia unor clerici, astfel Sfântul Iacob Putneanul a tipărit, în 1755, primul abecedar din Moldova, numit Bucvarul.
Ziua Limbii Materne

Ziua Limbii Materne a fost instituită în cadrul Conferinței Generale a UNESCO din 17 noiembrie 1999.

În data de 16 mai 2007, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin rezoluţia A/RES/61/266, a invitat statele membre „să promoveze păstrarea și protecția tuturor limbilor folosite de popoarele lumii”.

„Astăzi există o creștere a gradului de conștientizare a faptului că limbile joacă un rol vital în dezvoltarea, asigurarea diversității culturale și a dialogului intercultural, dar și consolidarea cooperării și obținerea unei educații de calitate pentru toți, construirea de societăți bazate pe cunoaștere și păstrarea patrimoniului cultural și mobilizarea voinţei politice pentru a aplica beneficiile științei și tehnologiei în dezvoltarea durabilă”, se menţionează pe site-ul UN.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro
Sursa:https://basilica.ro/de-ziua-limbii-materne-iti-prezentam-cinci-aspecte-care-evidentiaza-rolul-bisericii-in-dezvoltarea-limbii-romane/