Duminica Vameșului și a Fariseului la Catedrala Veche din Arad

În Duminica a 33-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului a săvârşit slujba Sfintei Liturghii în Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Arad.
Potrivit tradiției, Preasfinția sa a fost primit la intrarea în biserica de soborul de preoți și numeroşi credincioşi, tineri și copii, care s-au rugat împreună cu Ierarhul pentru iertare, smerenie, binecuvântare și au mulțumit lui Dumnezeu pentru tot binele și ajutorul.
În cuvântul de învățătură, tâlcuind pericopa evanghelică din Duminica Vameșului și Fariserului, Ierarhul a vorbit credincioșilor prezenți despre perioada Triodului, o perioadă a anului bisericesc, ce cuprinde Postul Sfintelor Paști și cele patru duminici pregătitoare (Duminica Vameșului și a Fariseului, a Fiului Risipitor, a Înfricoșătoarei Judecăți, a Izgonirii lui Adam din Rai). Denumirea acestei perioade provine de la cartea de cult numită Triod și folosită cu preponderență în acest interval, care conține unele canoane alcătuite din trei cântări (ode). Perioada Triodului este un timp de rugăciune mai intensă, de ascultare mai atentă a Sfintei Scripturi, o perioadă de pocăință și de spovedanie, de împărtășire mai deasă și de milostenie arătată celor în nevoi. Înaintea începerii Postului Mare, Biserica a rânduit patru duminici pregătitoare, ca să învățăm că pentru înnoirea vieții noastre sufletești, pentru învierea sufletului din moartea păcatului și pentru întâlnirea lui cu Hristos Cel răstignit și înviat, sunt esențiale trei lucrări mari, și anume: rugăciunea smerită, pocăința sinceră și milostenia generoasă. Așadar, Biserica a rânduit ca noi să pornim la drum cunoscând scopul și traseul urcușului nostru duhovnicesc spre Înviere, dar și mijloacele de pregătire pentru a primi cu bucurie lumina Sfintelor Paști. Să unim astfel fapta bună cu smerenia în Duminica Vameșului si a Fariseului, să invățăm de la fariseu fapta cea bună, iar de la vameș, rugăciunea smerită. Prin pilda pe care ne-o spune, Mântuitorul Hristos ne învață că nu orice rugăciune este primită de Dumnezeu, ci numai rugăciunea smerită, făcută întru umilință: „oricine se înalță pe sine se va smeri; iar cel care se smerește pe sine se va înălța”(Luca 14,11). Numai smerenia deschide ușile iertării păcatelor, iar cine se pocăiește în stare de rugăciune smerită își poate îndrepta viața.
Alături de Preasfinția Sa au slujit și PC. Pr. Prof. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie, PC. Pr. Traian Micoroi, parohul Bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Arad, PC. Pr. Ioan Tulcan, PC. Lazăr Ioan, PC. Pr. Eugen Crișan, Arhid. Mircea Proteasa, Consilier Economic, Arhid. Gheorghe Lehaci.

image

image

image

image

image

image

image

image