Ziua Bibliotecii în Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Unul din locurile din care pornește efortul de cunoaștere al omului este biblioteca, un spațiu bine definit în care sunt reunite cărți vechi și noi, reviste și albume, de unde se culeg informațiile care duc, mai apoi, la o cercetare științifică de calitate.
Pornind de la această realitate, la propunerea părintelui decan, preotul profesor Cristinel Ioja, Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad a fost de acord cu instituirea unei zile speciale dedicate bibliotecii.
Astfel, în ziua de 7 martie 2019, a fost organizat un eveniment, în primă ediție, denumit sugestiv Ziua Bibliotecii, la care au participat cadrele didactice și studenții Facultății.
În deschiderea acestuia, părintele decan a adresat un cuvânt celor prezenți prin care a arătat cât de important este acest spațiu pentru viața unei facultăți, subliniind faptul că întreg corpul profesoral: „ne dorim ca și prin acest eveniment să promovăm în rândul studenților obișnuința de a poposi cât mai des în bibliotecă, pentru documentare, în vederea elaborării referatelor și lucrărilor lor de cercetare, mai ales pentru faptul că spațiile pregătite în acest sens sunt generoase și adecvate pentru ceea ce înseamnă pregătirea unui student teolog”. Totodată, preacucernicia sa a evidențiat, prin cuvinte de mulțumire, efortul depus de către studenții care au efectuat muncă de voluntariat în aranjarea cărților pe rafturi, cotarea lor fizică și electronică, dedicându-și mare parte din timpul lor pentru a pune la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor o cât mai eficientă muncă de documentare. A fost evidențiată, laudativ, implicarea părintelui profesor Lucian Farcașiu în coordonarea acestor lucrări.
S-a reamintit totodată că prima bibliotecă a studenților teologi arădeni a fost înființată în 1840 de către Patrichie Popescu. În cadrul acestui eveniment au fost acordate diplome de excelență studenților voluntari, aceștia fiind invitați dimpreună cu profesorii Facultății la o agapă.
În perspectivă, se dorește extinderea spațiilor bibliotecii și crearea unei extinse baze electronice de carte de specialitate.

Pr. Filip Albu

image

image