CONCERTUL CORALEI PREOȚILOR ARHIEPISCOPIEI ARADULUI LA CATEDRALA DIN ARAD

,,Suflete al meu, suflete al meu, scoală, pentru ce dormi? Sfârșitul se apropie și te vei tulbura. Ci te deșteaptă dar, ca să se milostivească spre tine Hristos, Dumnezeu, care pretutindenea este și toate le plinește.”Acesta a fost mesajul pe care Corala preoților din Arhiepiscopia Aradului l-a pus la inima credincioșilor prezenți în număr impresionant în seara zilei de joi, 18 aprilie, în Catedrala Arhiepiscopală ”Sfânta Treime” din Arad.

În prezența și cu binecuvântarea Întâistătătorului Eparhiei noastre, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop, Dr. Timotei Seviciu, după slujba de seară de la Catedrală, în absida dreaptă, cei treizeci și unu de părinți coriști, însuflețiți de dragoste pentru muzica de cor, dirijați de inimosul părinte arhidiacon Dr. Tiberiu Ardelean, i-au introdus pe credincioșii prezenți în duhul Postului Mare.

Corala preoților din Arhiepiscopia Aradului a fost înființată în anul 2010, la 4 februarie, în ziua când s-au împlinit 85 de ani de patriarhat al Bisericii Ortodoxe Române, la initiaţiva şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, fiind alcătuită din preoţi din întreaga eparhie arădeană, cu aptitudini muzicale deosebite, pasionaţi de arta corală.

Prezentarea concertului a fost făcută de părintele Petru Ursulescu, de la Parohia Micălaca-Nouă, care a spus că pricesnele și cântările interpretate  sunt expresia pocăinței omului căzut în păcat, dar care are posibilitatea pocăinței, a întoarcerii lui la Dumnezeu. Pocăința este începutul și condiția pentru o adevărată viață creștină. Primul cuvânt al Mântuitorului când și-a început activitatea Sa a fost, ”Pocăiți-vă”. Ce este pocăința? În graba vieții noastre de zi cu zi, nu avem timp să cugetăm la aceasta, spunând pur și simplu că în timpul postului trebuie să ne abținem de la anumite mâncări, de dulce, să îndepărtăm distracția, să ne spovedim și să ne împărtășim, o dată sau de două ori pe an și suntem în bună rânduială până anul viitor. Nu în zadar Biserica a pus șapte săptămâni de post, un timp special pentru pocăință, chemându-ne la un lung și susținut efort duhovnicesc. Postul Mare este o școală a pocăinței, la care, fiecare creștin trebuie să participe în fiecare an, pentru a-și adânci credința și pentru a-și schimba viața. Este redescoperirea căii ortodoxe autentice  în viață. Când un om pleacă într-o călătorie, trebuie să știe unde merge, la fel este și cu Postul Mare, acesta este asemenea unei călătorii spirituale, în care, prin pocăință, rugăciune, postire și fapte bune să ajungem la destinație, care este Învierea.

Pricesnele și cântările interpretate de Corala preoților reprezintă strigătul omului ce caută restabilirea comuniunii pierdute cu Dumnezeu prin păcat, evocând jertfa Mântuitorului pentru mântuirea noastră izvorâtă din iubirea dumnezeiască. Dragostea lui Dumnezeu pentru om n-a fost receptata pozitiv de către ”mai marii popoarelor care s-au adunat împreună asupra Unsului Domnului”, dar, ”Domnul a răbdat toate, din partea celor fără de Lege”. Așa zice proorocul David, ”Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârşit? Până când vei întoarce fața Ta de la mine? Până când voi grămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea? Până când se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea?”, rugându-L pe Dumnezeu să ne deschidă ”Ușile pocăinței, că mânecă duhul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaș al trupului, cu totul întinat. Ci, ca un îndurat, curățește-l cu mila milostivirii Tale”. Sau cum zice tot proorocul David in altă parte, ”Miluiește-mă, Dumnezeule, dupa mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.” Toate aceste cântări au rolul de a ne introduce în duhul Postului Mare, îndemnându-ne la o introspecție în adâncimile sufletului nostru. În prima parte a concertului au fost interpretate cinci cântări specifice acestei perioade, Condacul ”Suflete al meu”, ”Mai marii popoarelor”,  ”Doamne, răbdând toate”, ”Până când Doamne mă vei uita?”, ”Ușile pocăinței”, și ”Miluiește-mă, Dumnezeule”

În partea a doua a concertului Coralei preoților din Arhiepiscopia Aradului au fost interpretate patru pricesne deosebite,”Stihira a II-a”, ”Miluiește-mă, Doamne, când sunt strâmtorat”, ”Cămara Ta, Mântuitorul meu” și ”Oratoriul.”

Pentru multi credinciosi postul constă în respectarea cu strictețe a unor reguli și prescripții formale, abstinența de la unele mâncăruri, de la petreceri de la privitul la televizor și altele. Postul este cu mult mai mult, este o stare a minții, a sufletului, a duhului în care intrăm, nu numai pentru a ne impune respectarea unor reguli formale, ci pentru a ne deschide inima noastră, pentru a experimenta foamea și setea omului după comuniunea cu Dumnezeu. Postul apare ca o tristețe luminoasă, simbolizată și de veșmintele de culoare închisă, de slujbele lungi, uneori monotone, dar, toate acestea ne introduc într-o altă lume, o lume a păcii și a luminii. Este vorba despre o tristețe a exilului omului îndepărtat de Dumnezeu, care, prin intrarea în duhul Postului Mare, găsește lumina prezenței lui Dumnezeu în viața lui. ”Doamne, Doamne, nu ne lepăda pe noi, de la fața Ta,” strigăm de multe ori, sau ”Miluiește-mă, Doamne, când sunt strâmtorat, Viața mi se stinge în dureri și anii mei în suspinuri se scurg, dar în Tine, Doamne mă încred și zic, Tu ești Dumnezeul meu, de cine să mă tem?” Deasemenea, Îi cerem lui Dumnezeu să ne lumineze haina sufletului nostru, ”Cămara Ta, Mântuitorul meu, o văd împodobită, și îmbrăcăminte nu am, ca să intru într-ânsa; luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină și mă mântuiește”.

Ca o încununare a întregii seri a venit cuvântul Înaltpreasfințitului nostru Părinte Arhiepiscop, Dr. Timotei, care a subliniat faptul ca această perioadă este benefică pentru curățarea sufletului, constituind un moment deosebit în urcușul pe scara virtuților spre a ne bucura cu adevărat de Lumina Sfântă a Învierii lui Hristos.

Pr. Drd.Petru Ursulescu

2

3

4

5

6

7