Conferința preoțească de primăvară în Protopopiatul Lipova

În „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) în Patriarhia Română”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, marţi 14 mai 2019 a avut loc Conferința preoțească de primăvară a preoţilor din Protopopiatul Lipova.Conferința a fost precedată de săvârșirea slujbei de Te Deum, care a avut loc în Biserica cu Hramul „Adormirea Maicii Domnului” Lipova, de către un sobor de preoți, format din: P.C. Pr. Cătălin Craveţ- Parohia Roţia Nouă, P.C. Pr. Iordăchescu Cosmin – Parohia Nicolae Bălcescu și P.C. Pr. Bachiş Ioan – Parohia Baia, în prezența preoților din protopopiat.
Lucrările conferinței s-au desfășurat la sala de şedinţă a Protopopiatului Lipova, fiind deschise prin cuvântul de bun venit adresat de Părintele Protopop Nelu Mercea, delegaţilor din partea Centrului Eparhial: P.C. Pr. Gheorghe Gligor- Consilier social,  P.C. Pr. Silviu-Nicolae Faur- Consilier administrativ-bisericesc și P.C. Arhid. Mircea Proteasa, Consilier economic, rugându-i să transmită ierarhilor mulțumirea pentru purtarea de grijă arătată permanent preoților și credincioșilor acestui protopopiat, dând apoi P.C. Pr. Gheorghe Gligor conducerea conferinței.
Părintele Consilier Gheorghe Gligor a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, a Preasfințitului Părinte Dr. Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a întregului centru eparhial, subliniind bucuria revederii cu preoții din Protopopiatu Lipova.

Conferenţiar în cadrul lucrărilor Conferinţei de primăvară a preoţilor din Protopopiatul Lipova a fost P.C. Pr. Cosmin Iordăchescu de la Parohia Nicolae Bălcescu care a prezentat lucrarea cu tema “Satul românesc vatră a plămădirii, păstrării şi promovării conştiinţei naţionale şi eclesiale româneşti”. Au mai susţinut lucrări în calitate de coreferenţi P.C. Pr. Ioan Bachiş- Parohia Baia. P.C. Pr. Viorel Iute- Parohia Conop, P. C. Pr. Dumitru Marionţi- Parohia Lupeşti şi P. C. Pr. Cătălin Craveţ- Parohia Roşia- Nouă.

​După discuțiile purtate pe marginea referatelor, prin luări de cuvânt și de alți preoți, Părintele consilier Gheorghe Gligor, a apreciat pozitiv calitatea lucrărilor conferinței, dând apoi cuvântul Părintelui Arhid. Mircea Proteasa care a transmis căteva măsuri şi căi de urmat ale sectorului economic, Părintele Silviu- Nicolae Faur a prezentat diiferite aspecte administrative, mai ales cu referire la asigurarea contribuţiei pentru sprijinul la salarizarea preoţilor pentru parohiile care au acest sprijin în cuantum de 80%.
Părintele Protopop Nelu Mercea, a mulțumit Părinţilor Consilieri pentru cuvintele îndemnătoare și venirea în mijlocul preoțimii din Protopopiatul Lipova, precum și tuturor celor prezenți, lucrările conferinței încheindu-se cu împreună cântarea „Hristos a Înviat”.

Pr. Mircea- Silviu Şirian, secretar Prot. Lipova

b

k

9

h

r