CONFERINȚA PREOȚEASCĂ DE PRIMĂVARĂ ÎN PROTOPOPIATUL SEBIȘ

Joi, 16 mai 2019, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul al Aradului, a avut loc în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei Sebiș I, întâlnirea preoților din Protopopiatul Sebiș cu ocazia Conferinței de primăvară, pusă sub tematica generală a Anului Omagial 2019 – „al al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) în Patriarhia Română”.
În prima parte a întâlnirii, începând cu orele 9,00 a fost săvârșită slujba de Te-Deum, de către un sobor de preoți, format din: Pr. Mihai Boca de la Parohia Honțișor, Pr. Silviu Ionuț Buda de la Parohia Lazuri și Pr. Pavel Dan de la Parohia Joia Mare, în prezența preoților din protopopiat.
În deschiderea părții a doua a, Preaonoratul Părinte Protopop Alexandru Botea, a adresat un cuvânt de bun venit delegației chiriarhale alcătuită din: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Teofan Mada – Vicar administrativ; Preacucernicul Părinte Ic. Stavr. Silviu – Nicolae Faur – Consilier administrativ-bisericesc; Preacucernicul Părinte Arhidiacon Mircea Proteasa – Consilier economic; Precucernicul Părinte Ic. Stavr. Gheorghe Gligor – Consilier social, rugându-i să transmită atât Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului cât și Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul – Episcop vicar, recunoștința și mulțumirea preoțimii Protopopiatului Sebiș pentru purtarea de grijă arătată neîncetat față de parohiile preponderent rurale, din cuprinsul Protopopiatului Sebiș.
Totodată Preaonoratul Părinte Protopop, a îndreptat gânduri de bun venit și către toți preoții Protopopiatului Sebiș, evocând importanța întâlnirii, în contextul proclamării anului 2019 de către Sfântul Sinod ca: „An omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)” şi „An comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti”, și rugând pe Preacuviosul Părinte vicar administrativ – Arhim. Dr. Teofan Mada să prezideze lucrările conferinței.
La rândul său, Preacuviosul Părinte vicar administrativ a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, a Preasfințitului Părinte Dr. Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, precum și a întregului Centru Eparhial.
În cele ce au urmat, în conformitate cu tematica Anului Omagial 2019, părintele Daniel Pavel de la Parohia Joia Mare a susținut referatul principal cu titlul: „Satul românesc – vistierie a valorilor neamului și criza lui actuală”.
În cadrul referatului părintele a prezentat aspecte istorice, legate de evoluția satului românesc, subliniindu-se deosebita importanță pe care o are satul ca „sălaș al tradiției și valorilor”, precum și „situația de criză prin care trece satul românesc”, care se manifestă în toate aspectele sale: moral-religios, cultural, social și economic, aceasta având și un substrat duhovnicesc și spiritual.
Totodată, părintele referent a propus câteva soluții, menite să revigoreze satul românesc precum: activitatea pastoral-misionară centrată liturgic, în cadrul căreia preotul trebuie să fie farul călăuzitor al enoriei; să coordoneze activitățile filantropice ale parohiei și să fie mereu aproape de cei ce sunt în nevoi; promovarea culturii și educației în mijlocul enoriașilor, îndeosebi pentru cei tineri; cooperarea dintre toți factorii locali în ceea ce privește problemele de ordin social- economic.
Diferite completări au fost aduse în continuare și de către coreferenții:
Pr. Boca Mihai– Parohia Honțișor – „Satul românesc: realităţi şi perspective” care a facut referire la dificultățile comunităților rurale de azi, unde atât preotul cât și credincioșii se confruntă trudesc din greu spre a-și câștiga existența.
Pr. Cristian Bacoș – Parohia Hălmagiu care în referatul „Satul românesc: vatră a plămădirii, păstrării și promovării conștiinței naționale și eclesiale românești”, a făcut referire la localitatea străvechea localitate Hălmagiu, a evocat personalitatea profesorului Traian Mager- comandant al Gărzilor Naționale din Ținutul Hălmagiului și autor al lucrării „Ținutul Hălmagiului”, în 4 volume.
Pr. Silviu Buda – Parohia Lazuri – care în referatul „Probleme economice, sociale, culturale cu care se confruntă astăzi comunitățile românești de la sate”, a făcut o incursiune în trecutul zbuciumat al neamului și al țăranului român arătând că: „în prezent țăranul român trăiește suferința dezrădăcinării sale și a înstrăinării prin emigrație”.
Pr. Ioan Vesa – Parohia Iosășel – care în referatul „Tradiții și obiceiuri în satele românești”, a subliniat rolul esențial al Bisericii care în decursul istoriei a fost întotdeauna centrul întregii vieți spirituale a satului românesc;
În cele ce au urmat, s-au purtat discuții pe marginea celor expuse în cadrul referatelor precum și pe marginea tematicii Anului Omagial – „2019- An omagial al Satului Românesc”.
PC. Pr. Gligor Gheorghe – Consilier Social- și-a manifestat aprecierea față de preoții referenți – pentru calitatea referatelor prezentate, arătând că nu doar mediul rural ci și mediul urban românesc este afectat de situația demografică a ultimilor ani, la nivelul întregii țări.
Totodată, părintele consilier, și-a manifestat deschiderea în privința colaborării cu preoții arădeni, în ceea ce privește sectorul social, spre a interveni în sprijinul cazurilor sociale din parohiile miciprin diferite forme, îndemnând preoții „parohiilor cu posibilități” să realizeze diferite parteneriate cu Primăriile, în folosul comunităților locale.
Pc . Pr. Arhid. Mircea Proteasa – Consilier Economic – în cuvântul său, a subliniat importanța solidarității frățești a preoților, care în pofida greutăților trebuie să susțină Biserica, pentru realizarea tuturor proiectelor Bisericii, îndemnând preoții de a depune eforturi spre a menține Biserica vie, neabandonându-o în acest secol al încercărilor.
Preacucernicul părinte consilier, a asigurat preoții prezenți de eforturile Centrului Eparhial de a veni în sprijinul tuturor preoților, și mai ales în sprijinul parohiilor din mediul rural, grav afectate de scăderea demografică.
PC. Pr. Silviu Nicolae Faur – Consilier Administrativ- Bisericesc, a reiterat încă odată importanța comunicării și a colaborării tuturor preoților, asigurând preoțimea de deschiderea ierarhilor și a ostenitorilor Centrului Eparhial, de a rezolva toate problemele ce se ivesc.
Deși realitatea zilelor noastre este una sumbră, asta nu înseamnă că trebuie să plecăm capetele, ci trebuie să privim cu nădejde spre viitor, depunând eforturi comune în acest sens.
Preacuviosul Părinte Vicar Administrativ – Arhim. Dr. Teofan Mada – a subliniat importanța conștientizării a ceea ce reprezintă slujirea preoțească, și a rolului esențial pe care preotul îl are, și pe care trebuie să și-l asume în parohie, iar cheia rezolvării multor probleme este pastorația eficientă a fiecăruia, apropierea de credincioși, înțelegerea preoției ca și cruce, ca jertfă, conștientizarea importanței rugăciunii persoanale și a chemăriiSfântului Duh în viața preotului.
O pastorație deficitară, bazată pe navetism, pe indiferentism, pe superficialitate are consecințe adânci, grave care afectează nu doar preoția personală ci întreaga preoție eparhială.
Totodată preacuviosul părinte vicar, a reamintit recomandarea Adunării Eparhiale la propunerea ÎnaltPreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, de înființare a consiliilor parohiale a tinerilor în fiecare parohie, îndemnând preoții să și aplice această recomandare menită să dinamizeze viața religioasă a parohiei, și apropierea tinerilor față de Biserică.
În încheiere, Preaonoratul Părinte Protopop Alexandru Botea, a mulțumit delegației chiriarhale, pentru prezență precum și pentru sfaturile date și comunicările făcute, rugând să transmită ierarhilor arădeni asigurarea că preoții Protopopiatului Sebiș vor căuta să slujească în continuare la altarul Bisericii străbune, printr-o pastorație eficientă menită să răspundă necesităților vremurilor dificile pe care le trăim, lucrările conferinței încheindu-se cu împreună cântarea „Hristos a Înviat!”.
Pr. Valentin –Nicu Herbei
Parohia Buhani

image

image

image

image