Două simpozioane naționale la Facultatea de Teologie din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a organizat marți, 14 mai 2019, două simpozioane naționale: studențesc-masteral și doctoral. Simpozionul Naţional Studenţesc-Masteral se desfășoară sub genericul Exigenţe ale pastoraţiei şi misiunii Bisericii în parohiile rurale, iar Simpozionul Naţional al Doctoranzilor se intitulează Rolul Bisericii Ortodoxe în cultura română. De la primele tipărituri la exigenţele mediatice actuale. Manifestările academice și culturale se desfășoară sub egida Arhiepiscopiei Aradului și a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad printr-un proiect sprijinit de Ministerul Educației Naționale.

Lucrările simpozionului s-au deschis la ora 9.00, în Aula Facultății de Teologie. La deschiderea festivă au luat parte Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Prof. Univ. Dr. Codruţa Stoica, Prorectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus, Directorul Școlii doctorale, profesorii, studenții, masteranzii și doctoranzii teologi arădeni, precum și studenții, masteranzii și doctoranzii de la celelalte facultăți de teologie din țară, invitați la aceste manifestări.

În deschiderea manifestării, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, a adresat cuvânt de salut invitaților de la prezidiu și din sală, precum și tuturor participanților. A urmat apoi, cuvântul Doamnei Prof. Univ. Dr. Codruţa Stoica, din partea conducerii Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Din partea studenților a vorbit domnul student Cătălin-Iulian Drăgan, anul III de studii, specializarea Teologie Pastorală, iar din partea doctoranzilor a vorbit Pr. drd. Vlad-Sergiu Sandu, profesor la Seminarul Teologic din Arad. În încheierea festivității Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a adresat celor prezenți un cuvânt în care a amintit de strădaniile şcolilor teologice pentru îmbogăţirea experienţei pastoraţiei în mediul urban, căutând în acelaşi timp să susţină la nivelul corespunzător şi pe cel rural, de o valoare deosebită pentru credincioşia cu care a păstrat mai ales tradiţia cultică legată de tot ce înseamnă cultura. În plus, Biserica a ţinut mereu legătura (firească) şi cu Şcoala, pentru formarea spirituală a tinerilor. Aceasta în mod deosebit, întrucât Sfântul Sinod al BOR a proclamat anul omagial 2019 satului românesc, ori ştim că Mântuitorul însuşi a poposit adesea în lumea satului din vremea Sa, pentru ridicarea celor simpli şi credincioşi, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Tot în cadrul deschiderii festive au fost lansate și prezentate volumele celor două simpozioane studențesc-masteral și doctoral, organizate de către Facultatea de Teologie din Arad în anul 2018. Cele două volume întrunesc studiile studenților, masteranzilor și doctoranzilor participanți la simpozioanele desfășurate anul trecut, evidențiind, totodată, implicarea Facultății de Teologie din Arad în activitatea de cercetare la nivelul studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

După deschiderea festivă au urmat secțiunile simpozioanelor, care s-au desfășurat pe durata întregii zile de marți incluzând dezbateri, pauze și concluziile simpozionului.

Manifestările s-au bucurat de participarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor facultăților de teologie din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Alba-Iulia, Oradea, Caransebeș și bineînțeles, ai facultății gazdă, înscriindu-se în manifestările Anului omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti.

Protos. lect. dr. Nicolae M. Tang

2

DSC_0177_1600x1070

DSC_0178_1600x1070

DSC_0180_1600x1070

image

3

4

5

6

7

8

DSC_0186_1600x1070

10

11