Simpozion național doctoral la Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad organizează cu binecuvântarea ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, în perioada 14-15 mai 2019, Simpozionul Naţional Doctoral sub genericul Rolul Bisericii Ortodoxe în cultura română. De la primele tipărituri la exigenţele mediatice actuale. 

La acest eveniment academic participă doctoranzi de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din țară. Contribuţiile participanților vor fi publicate în volumul Studia Doctoralia al facultății noastre.

Scopul organizării Simpozionului este întâlnirea doctoranzilor din cadrul Facultăţilor de Teologie, împărtăşirea de idei, exprimarea temelor teologice, dialogul şi aprofundarea problematicii pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a propus-o spre reflecţie în Patriarhia Română, în anul 2019.

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja

Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă  „Ilarion V. Felea” din Arad