Examenul de disertație la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În ziua de 10 iulie 2019 a avut loc susținerea examenului de disertație pentru cele două programe masterale ale Facultății de Teologie Ortodoxă ”Ilarion V. Felea” din Arad: Pastorație și viață liturgică, respectiv Doctrină și cultură creștină.

Conform Metodologiei de examen, absolvenții acestor cursuri masterale au întocmit, în prealabil, și au prezentat în fața Comis lucrări științifice în care au abordat diverse teme teologice de actualitate, rod al cercetărilor întreprinse de-a lungul celor doi ani de studii. Conform hotărârilor Sinodale, toți absolvenții care au promovat acest examen au depus jurământul în capela Facultății de Teologie din Arad.

Cu această ocazie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, părintele decan, profesor dr. Cristinel Ioja, a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și pentru susținerea activităților ce se desfășoară în Facultatea de Teologie din Arad. Totodată, sfinția sa i-a felicitat pe absolvenți pentru întreaga lor activitate depusă în cadrul studiilor masterale precum și în elaborarea lucrărilor de dizertație prezentate, toate acestea constituindu-se într-un bun fundament pentru continuarea studiilor la nivelul școlii doctorale din facultate arădeană. În virtutea jurământului depus de către absolvenți, a precizat părintele decan, se desprind cel puțin două principii călăuzitoare în viață: “ascultarea față de ierarhia bisericească, la care se adaugă apărarea și promovarea bunului nume al acestei școli teologice, cu o vechime de aproape două veacuri”. Cuvinte de mulțumire le-au fost adresate și cadrelor didactice care au fost implicate în procesul academic, îndrumându-i atent pe cursanții de la programele masterale.

Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat, la rându-i, pe absolvenți, subliniind că prezența si lucrarea lor academică aduc un plus de valoare prestigioasei Facultăți de Teologie din Arad, nu numai pe plan local ci și în locurile unde aceștia își desfășoară activitatea. Ierarhul le-a adresat și binecuvântarea arhierească pentru ca tot ceea ce au acumulat să poată fi valorificat cu spor, spre propășirea Bisericii noastre.

Pr. Filip Albu