Promovare academică în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

  În ziua de 11 iulie 2019 a avut loc concursul de promovare pentru ocuparea postului de lector universitar la disciplina Muzică bisericească și ritual, Ansamblu coral și Practică liturgică din Statul de funcțiuni al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. La acest concurs s-a înscris un singur candidat: Arhid. Asist. Univ. Dr. Paul-Tiberiu Ardelean. Comisia de examinare a fost formată din Pr. Prof. Dr. Univ. Cristinel Ioja (Preşedinte), Pr. Conf. Univ. Dr. Mihai Brie (Universitatea din Oradea), Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu, Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus şi Pr. Conf. Univ. Dr. Caius Cuțaru.

  Conform metodologiei de concurs, a avut loc susţinerea unei prelegeri publice de către candidat, în prezența studenților, selectată de Comisie, cu titlul: Conținutul melodic al glasului al VIII-lea. Analiză, structură: însuși glas, stihoavnă și tropar. Această prelegere, care a durat 45 de minute, a fost urmată de întrebări şi răspunsuri cu referire la tema expusă. După aceasta, în prezenţa Comisiei de examinare, a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, precum şi a cadrelor didactice şi a numeroşi studenţi din Facultatea de Teologie, candidatul a susţinut Planul de dezvoltare a carierei academice. În cadrul acestei secţiuni a examenului, candidatul a prezentat cele mai importante contribuţii ştiinţifice realizate până la această dată, concretizate în cărți de unic autor, precum şi studii, articole şi alte diverse contribuţii academice.

  Președintele comisiei, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, a salutat prezența chiriarhului, evocând  bucuria cadrelor didactice pentru acest bun prilej prin care, în continuarea manifestărilor academice din zilele precedente, prin susținerea lucrărilor de licență și disertație de către studenții și masteranzii teologi, a putut fi realizat acum un astfel de eveniment. Părintele Decan a făcut o sintetică prezentare a Facultăţii din punct de vedere academic-ştiinţific şi misionar-cultural, evidenţiind rolul Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei în dezvoltarea Facultăţii arădene.

Părintele candidat, Arhid. Asist. Univ. Dr. Paul-Tiberiu Ardelean și-a prezentat contribuţiile ştiinţifice realizate şi a creionat perspectivele cercetării pentru viitor, precum şi modul în care va înţelege să-şi desfăşoare activitatea didactică şi formativă în Facultatea de Teologie din Arad. A urmat sesiunea de aprecieri din partea comisiei, cu privire la temele dezbătute şi la modul în care candidatul şi-a prezentat perspectivele cercetării şi ale activităţii didactice. Toate acestea au fost încununate cu un cuvânt de binecuvântare și apreciere la adresa candidatului, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei.

  După încheierea sesiunii de aprecieri, Comisia a deliberat cu nota maximă prestația academică şi întreaga activitate de până acum a Părintelui Dr. Tiberiu Ardelean, președintele Comisiei felicitându-l pentru susținerea cu succes a acestui concurs, urmând ca, pe baza validării acestor rezultate  să devină, începând cu noul an universitar, lector universitar titular al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.

 

Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu