13 noiembrie: Ziua Bibliei și cinstirea celui mai mare exeget

Pentru a 13-a oară, Biserica Ortodoxă Română serbează pe data de 13 noiembrie 2019 Ziua Bibliei, odată cu sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, cel mai mare exeget al Sfintei Scripturi.

Ziua Bibliei a fost instituită în 2006 prin hotărâre sinodală. Ziua Bibliei are drept scop să reamintească fiecăruia datoria morală şi de conştiinţă de a citi Sfânta Scriptură, având în vedere rolul acesteia în viaţa liturgică şi formarea duhovnicească a credincioşilor.

„Sfântul Ioan Gură de Aur este, fără îndoială, cel mai mare exeget al Sfintelor Scripturi din toate timpurile şi cu greu îşi poate cineva închipui că va fi depăşit vreodată de altcineva, până la sfârşitul veacurilor”, afirmă Pr. Prof. Constantin Coman.

Sfântul Ioan, Arhiepiscopul Constantinopolului, are comentarii la cărți vechi-testamentare precum: Facerea, Isaia, Daniil, dar și cuvinte la Macabei, Despre David şi Saul, Despre Ana, la Daniil şi la cei trei tineri.

În ce privește Noul Testament, sfântul are exegeze la Evangheliile după Matei şi Ioan, dar și o serie numeroasă de omilii la parabolele specifice și la episoade consemnate în Evanghelia după Luca.

Sfântul Ioan a lăsat totodată comentarii la cea de-a doua carte a Sfântului Luca, Faptele Apostolilor, precum și la toate epistolele pauline.

Despre Biblie, Sfântul Ioan Hrisostom spune că „nu este nimic în paginile ei care să nu fie spus cu scop, care să nu aibă ascuns mare folos; nimic nu este inutil, totul a fost dictat de către Duhul Sfânt”.

În ceea ce priveşte eternitatea învăţăturilor din Sfânta Scriptură, acelaşi ierarh spune că „mai lesne este să se stingă soarele decât să treacă cuvintele Domnului nostru”.

Sfântul Ioan Gură de Aur evidenţiază că Sfânta Scriptură este de la Dumnezeu şi o numeşte „adevăr capital, dogmă esenţială şi fundamentală pe care n-ar trebui s-o uite niciodată savanţii, interpreţii şi lingviştii”.

De Ziua Bibliei, Librăria Cărților Bisericești oferă un discount de 50% la achiziționarea online a patru ediții ale Sfintei Scripturi.

Foto credit: Basilica.ro