Binecuvântare arhierească la biserica ortodoxă din Beliu

În Duminica a 26-a după Rusalii, 17 noiembrie 2019, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopu Aradului, a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Beliu, Protopopiatul Ineu, la începutul postului Nașterii Domnului Hristos, pentru a binecuvânta lucrările ce s-au făcut pentru renovarea bisericii parohiale, care a constat în zugrăvirea exteriorului, pictarea pronaosului și ridicarea pentru utilități pastorale a unei terase în fața bisericii, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.

Un ales sobor de preoți și diaconi, alături de numeroși credincioși ai parohiei, copii înveșmântați în straie populare, precum și în prezența oficialităților prezente: domnul deputat Florin Tripa, domnul Președinte al Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, precum și a primarilor din Beliu și Cărand, au întâmpinat pe Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, care după 11 ani a poposit la Beliu, cu multă dragoste părintească și bucurie, întrucât Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a avut la Beliu rudenii apropiate, cum au fost învățătorul Ioan Seviciu, primul director al școlii românești de stat după 1918 și soția sa Lucia Seviciu. Din soborul de preoți au făcut parte următorii: Pr. Gheorghe Gligor – consilier social, Pr. Adrian Zaha, protopopul Ineului, Arhid. Tiberiu Ardelean – Inspector eparhial, Arhid. Florin Sirca-Inspector Școlar,  Pr. Ioan Morar din Parohia Seliște, Pr. Adrian Mariș din Parohia Andrei Șaguna, Pr. Dănuț Ciucur – din Parohia Hățăgel, protopopiatul Hațeg, Episcopia Devei și Hunedoarei, aceștia trei din urmă fiind fii ai comunității și Pr. paroh Ioan Huțiu.

După aceasta, Chiriarhul arădean, dimpreună cu soborul de slujitori, a oficiat binecuvântarea lucrărilor ce au avut loc la biserica parohială, apoi s-a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească. 

Cuvântul de învățătură al Chiriarhului a fost pus sub titlu ,,Lumina faptelor bune” (cf. Efes. 5; Lc. 12), în contrast cu întunericul celor rele, socotind că cine dorește a face binele trebuie să se trezească din noaptea sufletească, străduindu-se spre cele ce luminează apropierea și comuniunea între oameni, așa cum rezultă și din îndemnul Mântuitorului prin pilda citită, adică îmbogățirea în Dumnezeu prin lucrarea binelui. Spre aceasta, având în vedere Anul omagial al satului românesc și perioada pe care o străbatem, adică a Postului Nasterii Domnului, ținând seama și de datinile în pregătirea sărbătorii privind darurile pentru cei ce au trebuință, tuturor credincioșilor se adresează și Pastorala Sfântului Sinod, căreia suntem îndatorați a-i da urmare. În continuare, Părintele consilier Gheorghe Gligor a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului.

În cadrul Sfintei Liturghii elevi ai Liceului Tehnologic Beliu împreună cu credincioșii prezenți au rostit ,Crezul”, au cântat Rugăciunea Domnească și două colinde, după care mulțime mare de copii ai parohiei s-au împărtășit cu Trupul și Sângele lui Hristos.

La sfârșitul Sfintei Liturghii s-a săvârșit slujba parastasului pentru preoții protopopi ai Beliului, care din 1850 erau și inspectori școlari ai școlii confesionale ortodoxe din protopopiatul Beliu, Episcopia Oradiei, și din încredințarea Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna. Aceștia sunt: Ioan, Gheorghe, Mihai Popovici, Ioan Popovici, Constantin Popovici, Gheorghe Popovici, Laurențiu Pașca, Gavriil Giulani, Simion Bica, Iosif Marchiș, Ioan Căpitan, Ioan Pința, Petru Suciu, Petru Șerb, Constantin Mihulin și Constantin Mureșan.

În cadrul parastasului au fost pomeniți și preoții parohi din Beliu : Ioan, Mihai Bistrinovici, Ioan Opriș, Naja, Iosif, Teodor Popovici, Nicolae Stanca, Petru Șerb, George Molnar, Ioan Molnar, Ioan Leucuța, Constantin Mandache, Iercan Miron, precum și directorii, profesorii și învățătorii școlii confesionale și de stat din Beliu.

După terminarea Sfintei Liturghii, IPS Părinte Timotei, alături de soborul de preoți și diaconi au sfințit Capela mortuară din incinta cimitirului din Beliu. capela a fost ridicată și cu susținerea financiară a autorităților centrale și locale. Aici Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, a evidențiat în cuvântul rostit, legătura dragostei care trebuie să existe între cei vii și cei mutați la viața veșnică, dragoste care se arată mai întâi prin fapte, legătura aceasta a dragostei din sufletul nostru, neterminându-se prin moarte, ci continuând prin Hristos Domnul cel înviat din morți, în Împărăția lui Dumnezeu. În același gând și cuget cu ierarhul locului, domnul primar al comunei Beliu, jr. Horhat-Coraș Emanuel, a mulțumit tuturor celor prezenți, sfințiților slujitori și oficialităților prezente.

Vizita arhierească s-a finalizat cu o agapă frățească, amintind de practica primelor comunități creștine, după cum spune Sfântul Apostol Pavel ,,într-un duh și în același cuget”.

Prof. Raul Zau