Conferinţa ÎPS Părinte Timotei: ,,Maica Domnului în lumea satului arădean”

În după amiaza sărbătorii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, într-o atmosferă de adevărată înălțare sufletească, la Centrul Cultural- Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad- Bujac, Protopopiatul Arad, s-a desfășurat conferința spirituală cu tema ,,Maica Domnului în lumea satului arădean”  susținută de către Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu,  Arhiepiscopul Aradului.

 Înaltul oaspete a fost primit cu multă bucurie și buchete de flori de către mulțimea credincioșilor parohiei care au cântat imnul arhieresc și au ascultat cu multă luare aminte învățătura arhipăstorului lor.

În cuvântul de întâmpinare,  Preacucernicul Preot Paroh, dr. Vasile Pop a subliniat valoarea și importanța tematicii acestei seri duhovnicești în contextul anului omagial al satului românesc: ,,În comunele și satele arădene pe care Înaltpreasfinția Voastră le-ați cercetat mereu în aceste peste trei decenii de părintească arhipăstorire arădeană, la sfintele slujbe arhierești, în vizitații pastorale cu diferite prilejuri, ați consolidat mereu valorile credinței noastre strămoșești, între care cultul preacinstirii Maicii Domnului, față de care întotdeauna ați arătat o deosebită evlavie. Acest sentiment V-a fost întreținut și sporit – ați mărturisit – o în mai multe prilejuri- și de evlavia pe care ați găsit-o la credincioșii satului arădean și pe care aceștia au avut- o dintotdeauna față de Maica Domnului,  dovadă fiind și mulțimea bisericilor arădene care au ca hram sărbătorile închinate acesteia”.

Aspectele esențiale ale conferinței susținute de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei au fost legate, în prima parte  de universalitatea conceptului de maternitate, începând sau culminând cu maternitatea Pământului ca planetă și mama ,,care ne ține pe toți” și ai căreia suntem ,,căci pământ ești și în pământ vei merge…”,  legătura cu Pământul fiind în modul cel mai ilustru exprimată de viața de la țară, de viața satului și a țăranului.

În al doilea registru ideatic al conferinței Înaltpreasfinția Sa a prezentat frumusețea cultului Maicii Domnului exprimată în rânduielile bisericești, în mod special în imnografia bisericească a Sfintelor slujbe: ,, toate slujbele noastre scot în relief preacinstirea Maicii Domnului, imnelel acatist, Vecerniile și Sfânta Liturghie,  dar mai ales cântările Utreniei  catavasiile care la peasna a 9-a, provocată de invocarea ,, Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica luminii, întru cântări cinstindu-o să o mărim”, momentul în care în mănăstiri, potrivit tipicului constantinopolitan, intră în biserică ,,cel mai mare”- starețul, stareța – spre a participa la Sfânta Liturghie care va urma, nu fac altceva decât să sublinieze măreția locului în care Biserica o așează pe Maica Domnului, mai presus decât heruvimii și serafimii, dar și de mai marii de pe pământ”.

În partea de încheiere a conferinței susținute, Chiriarhul a împărtășit celor prezenți experiențe pastorale legate de evlavia  credincioșilor arădeni față de Maica Domnului, exprimată de- a lungul secolelor nu doar prin ridicarea bisericilor parohiale având- o ca ocrotitoare ci și a vetrelor mănăstirești din cuprinsul eparhiei, cu locașuri de cult închinate Fecioarei Maria.  ,,Dacă mergeți astăzi în sfintele mănăstiri din zona noastră,  la Hodoș- Bodrog unde, iată, eu am fost astăzi veți constata că hramul principal al mănăstirii este tocmai sărbătoarea Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Aceasta vrea să arate  tocmai evlavia credincioșilor, mai ales a celor din lumea satului, care voiau să meargă în pelerinaj la Mănăstirea Bodrog după ce au strâns recoltele, au încheiat lucrările câmpului, au început postul,  tocmai de ziua Maicii Domnului”.

Preotul paroh a mulțumit Înaltpreasfinției Sale, în numele tuturor celor prezenți pentru participare și pentru frumusețea și profunzimea conferinței susținute.

În încheiere, cei prezenți au colindat colindul ,,Trei păstori” și au rostit rugăciunea ,, Cuvine-se cu adevărat” .

Între participanții care s-au bucurat de această seară duhovnicească au fost și Doamna Profesor Universitar dr. Coralia Cotoraci,  Rector și Președinte al Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad,  Domnul Ionel Bulbuc,  vice-primarul Municipiului Arad,  Preaonorații Preoți Ioan Lazăr, duhovnicul Facultății de Teologie ,,Ilarion V. Felea” din Arad și Florea Gomboș de la Parohia Livada, Protopopiatul Arad.

Preot dr. Vasile Pop