Cerc pastoral-misionar în Parohia Buhani, Protopopiatul Sebiş

Duminică 08.12.2019, începând cu orele 16, în biserica parohială „Duminica Tuturor Sfinților”, din localitatea Buhani, într-o atmosferă duhovnicească deosebită, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul misionar Sebiș.

Cu această ocazie în prima parte a întâlnirii a fost oficiată Sfânta Taină a Maslului, de către soborul celor 10 preoți, în prezența unui însemnat număr de credincioși.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Pc. Pr. Protosingel David Ionescu, care a subliniat importanța practicării milosteniei mai ales în această perioadă de Post, după pilda samarineanului milostiv. Aceasta este expresia iubirii jertfelnice careregăsindu-se în viața fiecărui creștin reflectă prezența lui Dumnezeu – „care este Iubire” .

În cele ce au urmat, soborul preoților și a credincioșilor prezenți și-au unit glasurile spre a împleti un frumos buchet de colinde, dintre care nu au lipsit „O ce veste minunată”; „Trei Păstori”; „ Deschide ușa creștine”, care au făcut să vibreze inimi și să lăcrimeze ochi, creându-se un moment deosebit de emoționat.

La fel de emoționante au fost și momentele, când în numele comunității ortodoxe din Buhani, preotul paroh a înmânat d-lui Viorel Enea – un Act de mulțumire – dimpreună cu icoana Mântuitorului Iisus Hristos și un album foto cu momente surprinse în perioada anilor 2011-2019.

Momentul s-a dorit a reprezenta un gest de aleasă recunoștință pentru implicarea activă și jertfelnicăa d-ului Viorel Enea în eforturile comunității parohiale de reabilitare a lăcașului de cult și a oficiului parohial; de edificare a Monumentului Eroilor satului și a altor anexe administrativ-gospodărești, avându-se în vedere decizia de a se reîntoarcemai aproape de meleagurile copilăriei și de restul membrilor familiei sale în loc.Târgu Ocna, jud. Bacău.

Un moment neașteptat, plin de surpriză și de emoție, a fost acela al popasului unor membrii ai Ansamblului de dansuri populare „Arădeana” din Arad, coordonați de tânărul Teodor Nicolae Ban care au donat spre folosul bisericii din Buhani un set de cununii și o traversă cu vultur bicefal.

Vădit emoționat, preotul paroh a adus mulțumiri membrilor Ansamblului „Arădeana”, și reprezentanților lor pentru gestul deosebit, care reprezintă pe de-o parte o confirmare a atașamentului față de spațiul sacru al satului românesc cu tradițiile sale autentice  pe care caută să le promoveze prin portul,cântecul și dansul specific acestor meleaguri, iar pe de altă parte o mărturisire a iubirii jertfelnice față de spiritualitatea înaintașilor pentru care Biserica reprezenta chezășia speranței de mai bine, păzitoarea și păstrătoarea întregului tezaur identitar românesc.

Precizând că la baza acestui „popas” și al acestui „nobil gest” stă legătura prieteniei reciproce, ce a dăinuit dincolo de ani și de distanță, între unii membrii ai Ansamblului și persoana proprie de pe vremea când le era dascăl de religie, preotul paroh a dat asigurări că această danie întregește eforturile acestei mici dar vrednice comunități de a reda bisericii frumusețea de odinioară, încadrându-se cu prisosință în modalitățile prin care în satele românești „condamnate parcă la dispariție prin depopulare și prin uitare” -lumina Bisericii să nu se stingă ci fie și pe mai departe călăuzitoarea, mângâietoarea și întăritoarea celor rămași la vatră.

Totodată preotul paroh a adus mulțumiri soborului preoțesc, credincioșilor – din apropiere, ori din depărtare; pacienților de la Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan” – Dezna; tuturor celor ce prin prezența, rugăciunile și cântecul lor au contribuit la „realizarea unei atmosfere de vis”, care va rămâne mult timp întipărită în inimile și amintirile tuturor.

La final, tuturor copiilor prezenți li s-au împărțit dulciuri de Sfântul Ierarh Nicolae.

În partea a doua a întâlnirii, în conformitate cu tematica Anului Omagial, Pc. Părinte Radu Bătrân de la Parohia Dezna a susținut referatul principal cu titlul:„Preocuparea Bisericii privind situaţia satului românesc de astăzi şi viitorul lui (migraţia populaţiei, situaţia economică precară, îmbătrânirea populaţiei etc.)”.

Mai apoi părintele referent, a evocat personalitatea Patriarhului Iustin Moisescu, referindu-se la eforturile sale în a iniția și promova apariția colecției „Părinți și Scriitori Bisericești”.

Seara s-a încheiat cu o agapă frățească, oferită de parohia gazdă.

 

Preot

Valentin Herbei