Slujbă de pomenire pentru Eroii Revoluției în Catedrala Arhiepiscopală din Arad

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, 22 decembrie 2019, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad, de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură pus sub titlul ,,O istorie universală într-un capitol biblic” (cf. Evr. 11, Matei 1) adică capitolul care deschide Noul Testament, în perspectiva aprofundării concordanței Sfintei Scripturi oglindind viața lumii de la început până la desăvârșire, cum ultima scriere a aceluiași testament, sau Apocalipsa, lasă a înțelege. Geneaalogia Mântuitorului arată nevoința omului de a-și regăsi starea paradisiacă pierdută, fapt posibil doar prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, face conștient pe credincios de chemarea la asemănarea cu Cel după chipul Căruia a fost creat. Generațiile ce se succed confirmă realitatea pe planurile existenței ce tinde mereu spre bine. Se poate recunoaște această realitate prin înnoirea vieții poporului și țării noastre. La sărbătorirea a 30 de ani de la Revoluția română, care s-a desfășurat tocmai în zilele Crăciunului din 1989, drept care se înalță rugăciune pentru răsplătirea cerească a celor ce s-au jertfit și pentru împlinirea idealurilor de totdeauna ale neamului, legate de ale întregii lumi, în acest context dându-se citire Mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat: Jertfa lor – temelia libertății noastre.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit o slujbă de pomenire pentru Eroii Revoluției din Decembrie 1989, care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea poporului român, în urmă cu trei decenii.

În semn de respect și de recunoştinţă faţă de cei care şi-au pierdut viaţa în evenimentele de acum 30 ani, în această zi, după Sfânta Liturghie, în toate bisericile și mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului au fost trase clopotele şi au fost oficiate slujbe de pomenire.

Comemorarea eroilor arădeni morți în Revoluția din Decembrie 1989 s-a desfășurat la Arad pe parcursul a patru zile, în perioada  20-23 decembrie. În prima zi, vineri, 20 decembrie,  ierarhii arădeni, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului au participat la Ședința Festivă de Comemorare a 30 de ani de la Revoluția Anticomunistă din Decembrie 1989, desfășurată în Sala Ferdinand a Palatului Administrativ din Arad, iar în seara zilei, în fața Monumentului Eroilor din Piața Revoluției, au oficiat o slujbă de pomenire și au asistat la un ceremonial de rememorare a evenimentelor care au avut loc în urmă cu 30 de ani în centrul Aradului. După terminarea slujbei religioase, sute de lumânări aprinse au fost depuse de arădenii prezenți, la baza monumentului eroilor, in memoria celor căzuți răpuși de gloanțe în acele zile

În ziua de sâmbătă, 21 decembrie, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei s-a rugat pentru sufletul eroilor arădeni, alături de oficialităţile centrale şi locale. Participanţii au purces la urmarea traseului pe care l-au parcurs revoluţionarii, începând cu Orologeria, continuând cu Strungul, făcându-se apoi popas la Paraclisul Martirilor de la UTA şi la Troiţa Eroilor din Cimitirul Eternitatea, la Crucea și Monumentul Eroilor Revoluţiei din faţa Palatului Administrativ.

Duminică, după oficierea unei Slujbe de pomenire pentru Eroii Revoluției din decembrie 1989 în Catedrala Arhiepiscopală din Arad, începând cu ora 12:30, Arhiepiscopul Aradului a fost prezent în Piaţa Revoluţiei – Monumentul Eroilor – la o ceremonie solemnă cu participarea: asociaţiilor de revoluţionari, reprezentanților autorităţilor și instituțiilor publice, cadrelor militare active în rezervă și retragere, reprezentanților universităților, partidelor politice, ONG-urilor și a unui număr mare de arădeni.

În toate aceste locaţii, Chiriarhul locului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a rostit rugăciuni pentru cei care şi-au sacrificat viaţa pentru libertatea poporului român şi a rostit un cuvânt aferent momentului, în care a evocat zilele revoluţiei arădene şi pe cei care şi-au dat viaţa pentru libertatea şi demnitatea poporului nostru.

În ziua de luni, 23 decembrie, Înaltpreasfinția Sa va participa la comemorarea eroului Șandor Toth, în fața Monumentului de pe faleza Mureșului, în apropiere de Podul Decebal.

Protos. Iustin Popovici