Pomenirea Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,Ilarion V. Felea” din Arad

În ziua de 21 ianuarie îl prăznuim pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul Paraclisului Facultăţii, (din curtea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) alături de Sfântul Mare Mucenic Mina. Ziua aceasta este așadar ziua hramului Paraclisului studenţilor, unde aceştia se pregătesc duhovniceşte  pentru slujirea preoţiei.

Şi în anul acesta, Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost cinstit cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune.

Astfel, în seara de ajun a Prăznuirii Sf. Maxim, a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie, urmată de Utrenia Sfântului.

A doua zi, au fost săvârşite în mod solemn slujba Acatistului Sfântului Maxim, şi în continuare Sfânta Liturghie de Praznic, încununată de prezența Întâistătătorului eparhiei noastre, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor profesori slujitori la acest Paraclis, fiind condus în Sfânta Biserică, unde a asistat la Sfânta Liturghie de hram, răspunsurile liturgice fiind date de către cele două străni, formate din studenţi şi absolvenţi ai facultăţii. Slujba Sfintei Liturghii a împărtăşit mare bucurie tuturor celor prezenţi în sfântul locaş.

Din soborul părinților slujitori au mai făcut făcut parte și ieromonahi, studenți ai facultății, doctoranzi și absolveniți ai acestei instituții de învățământ teologic.  

La momentul potrivit din cadrul Dumnezeieştii Liturghii, chiriarhul locului a rostit cuvântul de învăţătură, deosebit de bogat în conţinut, atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de sensibile ce au fost adresate celor prezenţi. Cuvântul Ierarhului a fost pus sub titlul ,,Mărturisire ortodoxă”, adică despre învățătura Sfântului Maxim Mărturisitorul în contextul controverselor vremii sale pentru întărirea credinței. În Săptămâna de rugăciune pentru unitatea credinței, doctrina sfântului, cât și pilda vieții sale, îndeamnă la mărturisirea continuă și fidelitatea față de învățătura dreptei credințe și trăirea conformă voii lui Dumnezeu. Hramul paraclisului Facultății de Teologie dovedește și credincioșilor necesitatea de a păstra toate cele rânduite potrivit tradiției ortodoxe precum și sârguința ucenicilor în ale teologiei de a aprofunda sub îndrumarea dascălilor lor toate cee spre mântuire.

La sfârşitul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate prinoasele aduse în cinstea Sfântului Maxim Mărturisitorul şi de asemenea, a fost săvârşită o panihidă pentru profesorii facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul. 

Cuvântul de mulţumire, adresat Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, a fost rostit de către părintele Lect. Dr. Ştefan Negreanu, preot slujitor la acest Paraclis, care a mulţumit Înaltpreasfinţitului pentru dragostea părintească arătată studenţilor şi credincioşilor care se roagă împreună în acest sfânt locaş și pentru îngăduința pe care ne-o arată tuturor. Părintele i-a mulţumit de asemenea Întâistătătorului pentru cuvântul de învăţătură rostit, care i-a întărit în dreapta credință pe toți cei prezenți, felicitându-l anticipat, cu prilejul prăznuirii zilei Sfântului Apostol Timotei, ocrotitorul duhovnicesc al Înaltpreasfinției Sale.

Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Maxim Mărturisitorul aduce prin rugăciunile sale înaintea tronului lui Dumnezeu, un prisos de har şi binecuvântare pentru facultatea noastră, pentru studenţii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cer sprijinul şi mijlocirea.

Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu