Calea mântuirii

Foaia religioasă „Calea mântuirii” a fost editată mai întâi în anul 1935, la Arad, cu binecuvântarea episcopului misionar Grigore Comşa, sub conducerea redacţională a preotului cărturar Ilarion V. Felea. Între anii 1942 și 1948, Episcopul Andrei Magieru a reactivat ziarul săptămânal şi l-a pus în legătură cu „şcoala de duminică” şi cu activităţile pastoral-misionare de la parohiile din eparhia sa.

Seria nouă a publicaţiei „Calea mântuirii” a fost lansată la sărbătoarea Învierii Domnului din anul 2000, duminică, 30 aprilie, din acel an jubiliar. Cu binecuvântarea chiriarhului locului, un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, în frunte cu pr. prof. dr. Ioan Tulcan, s-a angajat într-o lucrare cultural-misionară prin care să îmbine procesul didactic şi cercetarea teologică cu transmiterea învăţăturii de credinţă a Bisericii prin mijlocirea presei scrise.

În editorialul-program al primului număr din „Calea mântuirii” este afirmată strategia misionară a publicaţiei: „Biserica şi teologia de astăzi nu au voie să se baricadeze între ziduri ridicate de ele însele sau de altcineva, asemănându-se cu cel ce pune lumina sub obroc. Dimpotrivă, ele trebuie să fie parte componentă a lumii informaţiei, făcându-şi cunoscută comoara de învăţături, de viaţă şi de spiritualitate lumii şi uzând de mijloacele pe care le pun la îndemână ştiinţa şi tehnica modernă”.

Timp de două decenii, „Calea mântuirii” s-a dovedit una dintre cele mai constante şi echilibrate publicaţii bisericeşti de la noi, prin respectarea ritmului de apariţie săptămânală, prin calitatea articolelor de cultivare a credinţei ortodoxe şi prin încercarea de a răspunde la provocările lumii de azi prin conţinuturi şi idei inspirate din Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Publicaţia săptămânală editată de Centrul de studii teologice-istorice şi de prognoză pastoral-misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad apare în format tipărit de ziar A3 cu 4 pagini, dar poate fi lecturată şi online, pe
site-ul www.teologiearad.ro.

Preşedintele de onoare al comitetului de redacţie este IPS dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, iar preoţii profesori Ioan Tulcan şi Cristinel Ioja sunt redactori coordonatori. Pr. Adrian Murg, pr. Caius Cuţitaru şi Sorin Gheorghe Săplăcan sunt secretari de redacţie, iar preoţii Filip Albu şi Lucian Farcaşiu asigură responsabilităţile administrative.

Seria nouă a publicaţiei „Calea mântuirii” a ajuns deja la numărul 1028.

Pr. Nicolae Dascălu

Sursa:https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/cultura/calea-mantuirii-152251.html