Cerc pastoral-misionar în Parohia Ciuntești

În Duminica Lăsatului sec de brânză, când întreaga Biserica Ortodoxă se pregătește pentru începutul Sfântului și Marelui Post al Paștelui, în Parohia Ciuntești, din Protopopiatul Ineu a avut loc întrunirea cercului pastoral-misionar Beliu, coordonat de părintele Morar Ioan.
Cu acest prilej s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu în prezența credincioșilor parohiei, care cu o deosebită bucurie și dragoste frățească au primit preoții și invitații pentru înălțarea rugăciunilor într-o atmosferă duhovnicească la început de post. Soborul de preoți a fost impresionant datorită numărului mare de slujitori ai altarelor. Astfel au fost prezenți: Pr. Zaha Adrian, Protopop al Ineului, Pr. Morar Ioan, din Parohia Seliște, Pr. Monea Nicolae, Parohia Tăgădău, Pr. Trip Răzvan, Parohia Bocsig Gară, Pr. Vatrici Ioan, Parohia Răpsig, Pr. Sas Radu, Parohia Agrișul Mic, Pr. Iercoșan Cosmin, Parohia Coroi, Pr. Chivulescu Răzvan, Parohia Craiva, Pr. Ros-Roman Sorin, Parohia Ciuntești, Pr. Ciocan Nicolae, Parohia Archiș, Pr. Culda Florin, Parohia Vasile Goldiș,Pr. Drăgan Marcel Dorin, Parohia Hășmaș, Pr. Ardelean Petru, Parohia Chișlaca. La soborul de preoți din circumscripția cercului misionar Beliu, s-au mai adăugat și alți preoți, după cum urmează: Pr. Sever Mocanu, Parohia Ineu-Traian, Pr. Groza Ștefan, Parohia Tălagiu, Protopopiatul Sebiș, Pr. Vesa Ioan, Parohia Iosășel,  Pr. Avram Florin, Parohia Prunișor și Pr. Vladu Gabriel, Parohia Scânteia.
Tematica întrunirii Cercului misionar nr. 2 Beliu a fost: ,,Responsabilitățile creștine ale părinților și ale copiilor în scrierile Sfinților Părinți și ale scriitorilor bisericești”. A fost întocmit un referat pe această temă de către pr. Ros-Roman Sorin, paroh în Ciuntești, din care s-au reținut următoarele aspecte: Familia creștină numită și Biserica mică este împlinită prin nașterea de copii, căci orice copil născut reprezintă un adânc de taină și o responsabilitate, iar bărbatul și femeia sunt chemați să-și asume destoinicia darului în cadrul familiei; Mântuirea femeii potrivit Sântului Apostol Pavel (I Timotei 2, 15) ,,femeia se va mântui prin nașterea de prunci”, arată de fapt că mântuirea familiei depinde de principiul creșterii în dreapta credință a copilului și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu în viața sa. Un exemplu edificator este Sfântul Vasile cel Mare, care a fost educat de mic copil de către tatăl său să citească din Sfânta Scriptură.
S-a făcut referire la modelul unei bunici care este folositoare atunci când învață nepoții să se roage și să se însemne cu semnul Sfintei Cruci, după cum bunica marelui Vasile, Sfânta Macrina, l-a învățat pe acesta să fie un om plăcut lui Dumnezeu, iar prin educația primită Sfântul Vasile ajunge episcop.
Ca o concluzie s-a înțeles că nu simpla naștere de copii deschide cărările Împrăției lui Dumnezeu, ci potrivit Sfinților Părinți ai Bisericii, scopul este tinderea acestora către o viață în Dumnezeu prin sfințirea vieții și mărturisind credința cea adevărată.
Predica a fost rostită de către Pr. Drăgan Marcel-Dorin, din Parohia Hășmaș, care a subliniat intrarea creștinilor ortodocși în Marele Post al Sfintelor Paști. Așadar, prezența preoților în Parohia Ciuntești se datorează necesității rugăciunii pentru primirea ajutorului dumnezeiesc, a arătat părintele.
În duminica izgonirii lui Adam din rai, când la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică de la Matei, capitolul 7, Biserica Ortodoxă îndeamnă pe fiii săi la intensificarea virtuților creștine în viață, ca prin post și rugăciune să ne întâlnim cu Hristos în Ziua Învierii Sale.
Părintele a făcut referire de asemenea la nevoințele pe care trebuie să și le asume fiecare creștin, după cum s-au nevoit și alte personalități biblice cum au fost: Domnul Iisus care a postit pentru a-și duce la îndeplinire opera de mântuire a lumii, Moise care a postit pentru primirea Legii, și profetul Ilie care a postit pentru întoarcerea poporului idolatru la adevăratul Dumnezeu. Îndemnul părintesc a fost ca toți creștinii să înmulțească roadele credinței prin faptele bune, prin spovedanie și Sfânta Împărtășanie.
La final, coordonatorul cercului misionar Pr. Morar Ioan, a mulțumit celor prezenți, iar parohul a mulțumit credincioșilor pentru implicarea în buna găzduire a acestei întruniri. 

Prof. Raul Zau