Patriarhul Daniel în Duminica Ortodoxiei: Mărturisirea dreptei credinţe deschide Cerurile

„Mărturisirea dreptei credinţe deschide Cerurile. Fără mărturisirea dumnezeirii lui Hristos nimeni nu poate intra în Împărăţia Cerurilor, nimeni nu poate vedea Împărăţia Cerurilor”, a spus Preafericirea Sa în omilia rostită la Patriarhie în Duminica Ortodoxiei rostită la Patriarhie.

Părintele Patriarh a explicat faptul că dreapta credinţă „este aşezată ca temelie la începutul postului Sfintelor Paşti” deoarece prin credinţă „noi avem dreapta sau legătura vie cu Dumnezeu cel veşnic viu şi dobândim viaţă veşnică”.

„Mărturisind dreapta credinţă, mărturisind dumnezeirea lui Iisus Hristos, care S-a întrupat pentru noi oamenii şi a noastră mântuire, noi avem nădejdea dobândirii vieţii veşnice”, a spus Patriarhul României.


Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui.

– Romani 10:9


Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a mai spus că „dreapta credinţă nu ne deschide doar Cerurile, ci ne arată şi frumuseţea cerească”.

Patriarhul a făcut referire la apostolul duminical şi a spus despre credinţă că este „dovada celor nevăzute, adică confirmarea celor nevăzute, şi încredinţarea celor făgăduite, adică arvuna celor promise”.

„Sfântul Apostol Pavel, ca şi în evanghelia de astăzi, ne arată că de fapt credinţa este o pregustare a bunurilor duhovniceşti din Împărăţia Cerurilor”.

„De aceea oameni care au credinţă puternică simt duhovniceşte puterea lui Hristos în Biserică şi gustă din bucuria şi pacea întâlnirii cu Hristos. De unde ştim aceasta? Din experienţa sfinţilor şi din mărturisirea celor care au trăit acest adevăr”, a precizat Preafericirea Sa.

Dreapta credinţă este temelia sfinţeniei

Părintele Patriarh Daniel a făcut referire şi la evenimentul istoric sărbătorit în Duminica Ortodoxiei, şi anume victoria definitivă a Ortodoxiei împotriva iconoclaștilor, care a fost proclamată în anul 843, în prima duminică din Postul Mare.

„Icoanele în Biserică”, a spus Patriarhul Daniel, „sunt o preînchipuire a slavei şi frumuseţii Împărăţiei Cerurilor. De aceea cântăm: În Biserica slavei Tale stând, în cer ni se pare că ne aflăm… Adică Biserica de pe pământ este icoană a Împărăţiei Cerurilor. Ne pregăteşte să simţim frumuseţea slavei celei neapuse din Împărăţia Cerurilor”.


Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei – pe scurt


„Referindu-se la procesiunile cu sfintele icoane, Patriarhul României a spus că ele „ne arată că Ortodoxia nu este numai adevărată, ci este şi frumoasă, aduce bucurie în suflet, aduce frumuseţea iubirii lui Dumnezeu revărsată în sfinţii Lui”.

„Duminica de astăzi ne mai spune un adevăr”, a subliniat Patriarhul: „Când umblăm în procesiune purtând icoanele lui Hristos, ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor noi arătăm unite dreapta credinţă şi dreapta vieţuire. Pentru că dreapta credinţă este temelia sfinţeniei”.

„În Duminica Ortodoxiei mărturisim dreapta credinţă şi dreapta vieţuire, de aceea, cea dintâi duminică din post este Duminca dreptei credinţe care ne cheamă la sfinţirea vieţii prin pocăinţă, prin împărtăşirea mai deasă şi prin fapte bune. Deci, frumuseţea Ortodoxiei se arată în bunătatea şi sfinţenia celor care îl iubesc pe Hristos”.

La finalul slujbei, Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei a fost citită de arhidiaconul Constantin Hurjui.

Alături de Patriarhul României au slujit episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieşteanul şi Ieronim Sinaitul şi episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor Timotei Prahoveanul.

Vezi mai multe fotografii în galeria foto.

Sursa:https://basilica.ro/patriarhul-daniel-in-duminica-ortodoxiei-marturisirea-dreptei-credinte-deschide-cerurile/