Liturghie Arhierească la Schitul Tămand

Rânduit este de Biserica noastră, ca a doua zi după Rusalii să avem spre prăznuire Sfânta Treime. 

”Doamne, ajută-mă!”, ”Doamne, dă sănătate părinților mei!”, ”Doamne, ajută-mi copilul la examene!”, ”Doamne, dă-ne ploaie!”, ”Doamne, scapă-ne de rele!”, ”Doamne, nu ne lăsa!”… vă sună cunoscut?

Dar ”De ce, Doamne, ai îngăduit să…?”, ”Unde ai fost, Doamne, când…?”, ”De ce tocmai mie, Doamne, să mi se întâmple asta?”, ”Dar cu ce ți-am greșit, Doamne?”… sau chiar mai mult decât atât ”Încep să mă îndoiesc… eu chiar nu meritam asta!”?

De câte ori, în timpul unei zile, nu ne auzim strigând în gând sau poate chiar cu voce tare una sau chiar mai multe dintre cele de mai sus? Dar pe parcursul unei săptămâni? Dar luni? Dar ani?

Îi cerem mult și de toate, Îl strigăm la orice oră din zi și din noapte, Îl mustrăm, Îl învinovățim și chiar mai mult decât atât, ne îndoim de existența Lui. Toate în funcție de stările, cererile, împlinirile și dezamăgirile noastre. 

Veșnic preocupați de noi, uităm, poate, cea mai importantă întrebare: Îl iubim? Îl iubim pe Dumnezeu? 

Și poate că astăzi este cea mai potrivită zi din an în care, lăsând toate celelalte la o parte, să dăm răspunsul potrivit acestei întrebări. Pentru că astăzi, a doua zi după Rusalii, după Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli, după Întemeierea Bisericii creștine, în calendar scrie Sfânta Treime. Pentru că astăzi este ziua Lui Dumnezeu. 

Toate sunt ale Lui, însă astăzi pe prispa veșniciei stând, stă și își așteaptă copiii în marea întâlnire din Sfânta Liturghie și Liturghie de după Liturghie. Nu cere, nu obligă, nu se supără, nu se îndoiește de noi… ci doar ne așteaptă să ne facem timp pentru El. Timp pentru Dumnezeu.

Timp pentru Dumnezeu și-au făcut și credincioșii care, mulți frumos înveșmântați cu costume populare, astăzi au ales să participe la Sfânta Liturghie, la Schitul Tămand. Iar bucuria zilei a fost cu atât mai mare cu cât în mijlocul lor s-a aflat și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.  

Prinos de lumină și har, împreună-rugăciune și o Sfântă Liturghie Arhierească așezată astăzi în fața Sfintei Treimi –”modelul suprem de iubire, ascultare și dăruire”, după cum avea să sublinieze în cuvântul de învățătură Preasfinția Sa.

Sfânta Treime – model de iubire, ascultare și dăruire

”După Sărbătoarea Rusaliilor prăznuim Sfânta Treime, adică pe Dumnezeu-Tatăl, Făcătorul sau Ziditorul lumii văzute și nevăzute, Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul ei, și pe Dumnezeu-Duhul Sfânt, Sfințitorul ei.

Avem în Vechiul și Noul Testament foarte multe argumente cu privire la existența lui Dumnezeu în trei Persoane. Prin arătarea celor trei Îngeri lui Avraam la stejarul din Mamvri, în evenimentul Bunei-Vestiri, la Botezul Domnului Hristos, la Schimbarea la Față pe muntele Tabor și în alte împrejurări. 

Învățătura despre Sfânta Treime a fost formulată la primele două Sinoade Ecumenice, Sfinții Părinți alcătuind într-o formă concentrată învățătura creștină numită Crez sau Simbolul de credință.

Cele trei Persoane ale Sfintei Treimi au o singură ființă, voință, putere și slavă, o singură dumnezeire, arătată în trei ipostasuri, un singur Dumnezeu în trei Persoane.

În teologia Bisericii noastre cel mai profund și bun tâlcuitor, cu privire la învățătura Sfintei Treimi, a fost Părintele Dumitru Stăniloae care, în cartea sa „Despre iubirea Sfintei Treimi”, ne descoperă dumnezeirea și lucrarea smerită, iubitoare și plină de putere a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Credința în Sfânta Treime este temelia învățăturii mântuirii noastre.

Ne-am botezat în numele Sfintei Treimi, facem semnul Sfintei Cruci în numele Sfintei Treimi, așadar după îndemnul de la Sfânta Liturghie, „să ne iubim unul pe altul, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul. 

8 iunie 2020 – Ziua lui Dumnezeu, frumos, în tihnă și cu bucuria timpului petrecut cu folos, sărbătorită la Schitul Tămand. Un loc pe care maicile cu grijă l-au transformat într-un colț de rai și de unde, astăzi, Ierarhul înconjurat de preoți, diaconi și bucuroși credincioși au înălțat frumos gând de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/1477/sfanta-treime-model-de-iubire-ascultare-si-daruire-liturghie-arhiereasca-la-schitul-tamand