Proiectul ,,Ghiozdanul cu de toate – ai carte, ai parte” în Parohia Cărand

În Parohia Cărand, în data de 14 septembrie, de sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci, a avut loc prima etapă a proiectului „Ghiozdanul cu de toate-ai carte ai parte”. Obiectivele generale ale acestui proiect sunt menținerea bunei conlucrări între Biserică și Școală și implicarea elevilor Școlii Gimnaziale din Cărand în viața liturgică și misionară a Parohiei Cărand. Ca obiective particulare, acest proiect are în vedere în prima etapă, ajutorarea și susținerea materială a elevilor nevoiași în procesul de învățare, iar mai apoi implicarea tuturor elevilor în activități educative și social-filantropice. Ultima etapă a proiectului va consta în premierea primilor trei elevi care vor avea cele mai bune rezultate la învățătură la sfârșitul anului școlar 2020-2021 și care vor dovedi o implicare deosebită în activitățile desfășurate în cadrul parohiei.
Deoarece anul școlar 2020-2021 va fi unul atipic din cauza pandemiei de coronavirus, pentru a încuraja pe mai departe implicarea activă a elevilor în misiunea și viața Bisericii pe de-o parte și pentru a-i susține în procesul de învățare pe de cealaltă parte, părintele paroh al parohiei Cărand, Florin Gașpar, a dat anunț la ceremonia de deschidere a anului școlar, la proiectul „Ghiozdanul cu de toate- ai carte ai parte”. În după masa zilei au fost dăruite din partea Bisericii, un număr de șase ghiozdane echipate cu rechizite școlare mai multor elevi nevoiași.
În țara noastră învățământul s-a născut în Biserică. Biserica a fost temelia și promotoarea școlii și a învățământului românesc, fiind făuritoare și păstrătoare a limbii române din cele mai vechi timpuri ale istoriei poporului român. În parohia Cărand există o puternică legătură între Biserică și Școală, misiunea Bisericii fiind desfășurată și în spațiul de învățământ.