Repere metodologice pentru Religie în contextul pandemiei actuale

În contextul pandemiei actuale, Ministerul Educației a publicat documentul Repere metodologice pentru Religie, alături de ghiduri metodologice la alte câteva discipline școlare.

Sectorul Teologic-Educațional al Patriarhiei Române transmite către profesorii de religie recomandarea de a consulta acest document, alături de o prezentare succintă a ghidului:

La nivel național, Ministerul Educației și Cercetării a inițiat elaborarea unor repere metodologice pentru mai multe discipline de studiu, cu scopul de a oferi profesorilor sprijin pentru a realiza, în anul școlar 2020-2021, reducerea decalajelor în învăţare şi planificarea noilor activităţi didactice.

Toate reperele metodologice au titlu de recomandare, constituindu-se în material de sprijin, fără a reprezenta o abordare exhaustivă sau prescriptivă/obligatorie. Fiecare profesor va reflecta asupra propriului demers, în vederea stabilirii acțiunilor necesare pentru planificarea, proiectarea și desfășurarea procesului didactic în anul școlar 2020 – 2021, cu asumarea unui parcurs eficient, care să permită remedierea/recuperarea decalajelor în raport cu programa școlară a anului 2019-2020 și fără prejudicierea țintelor anului școlar 2020-2021.

Documentul Repere metodologice pentru Religie oferă recomandări generale și exemple concrete, pe clase, pentru diferite culte religioase din România. Exemplele oferite evidențiază diversitatea situațiilor educaționale și invită profesorii de Religie la reflexivitate, creativitate şi colaborare, pentru a oferi elevilor sprijin în asumarea valorilor moral-religioase şi în devenirea lor spirituală. Documentul are 216 pagini și este structurat pe cinci capitole:

  • Primul capitol orientează profesorii de Religie în demersul de realizare a planificării calendaristice pentru 2020-2021, pornind de la estimarea nivelului de achiziții din anul școlar 2019-2020. În acest scop, sunt prezentate diferite opțiuni de abordare a planificărilor și câteva exemple de planificări calendaristice pentru Religie, la diferite culte.
  • Al doilea capitol formulează câteva recomandări pentru profesorii de Religie, în vederea evaluării gradului de achiziție a competențelor din anul 2019-2020. Recomandările generale sunt însoţite de exemple de sarcini de evaluare iniţială, centrate pe competenţe, pe clase, pentru diferite culte.
  • Capitolul al treilea sintetizează un set de recomandări pentru activităţi de învăţare inovative, care valorifică experiențele pozitive ale profesorilor de Religie în învățarea la distanță. Sunt prezentate exemple de activități de învățare și de resurse online, dezvoltate de profesori de Religie din țară, pe clase, pentru diferite culte.
  • Capitolul al patrulea formulează câteva recomandări pentru construirea unor medii de învățare incluzive la ora de Religie, care țin cont de nevoile și posibilitățile efective ale fiecărui copil.
  • Ultimul capitol evidențiază importanța colaborării și a schimbului de practici între profesorii de Religie, pentru a promova adevărate comunități de învățare, spre folosul elevilor care frecventează ora de Religie.

Coordonatorii acestui ghid metodologic sunt d-nele Irina Horga și Mihaela Zăbavă, de la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (Unitatea de Cercetare în Educație, respectiv, Serviciul Evaluări, Examene și Concursuri Naționale). Echipa de autori, în cazul cultului ortodox, este formată din 18 persoane – inspectori și profesori de Religie.

Vezi documentul integral.

Vezi și:

Sursă foto: economica.net

https://basilica.ro/repere-metodologice-pentru-religie-in-contextul-pandemiei-actuale/