În așteptarea Pruncului Iisus: Sugestii de lectură în Postul Nașterii Domnului

În timpul postului trebuie să acordăm atenție mai mare hranei duhovniceşti, deoarece „nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu” (Luca 4:4).

Din hrana duhovnicească face parte lectura. De aceea, în post ar trebui să citim mai mult ca de obicei.

Sfânta Scriptură este prima scriere pe care v-o recomandăm. Citiţi în mod special Sfintele Evanghelii şi profeţiile mesianice despre Mântuitorul Hristos, care sunt consemnate în cărţile vechi-testamentare Facerea, Deuteronomul, Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel, Miheia, Maleahi.

Pentru copii, indicăm volumul Istorisiri din Sfintele Scripturi pentru copii și părinți, plin de ilustrații realizate în tradiția iconografică ortodoxă.

Pe parcursul lecturării scrierilor biblice, am putea întâlni aspecte pe care nu le înțelegem. Dacă cineva vrea să-L cunoască pe Hristos, chiar dacă la început nu înțelege totul în Evanghelii sau în altă lectură duhovnicească, atunci citirea va fi o bucurie și va deveni treptat o necesitate.

Utilă în urcuşul duhovnicesc este Filocalia. Programul vieții descrise acolo este un „program hristologic”, afirmă traducătorul acestei impresionante colecţii, Părintele Dumitru Stăniloae.

„Este trăirea în Hristos din puterea lui Hristos pe care îl au trăitorii în ei prin rugăciune tot mai deasă. Este calea spre cea mai înaltă noblețe omenească, este singura cale care promovează unirea oamenilor între ei în Hristos, opusă dezbinărilor care aduc atâta suferință omenească”, a menţionat marele dogmatist român.

Pentru acest post, vă recomandăm volumul 2 al Filocaliei, unde se regăsesc Cele două sute de capete despre cunoștința de Dumnezeu și iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu ale Sfântului Maxim Mărturisitorul.

O lucrare modernă care pune în legătură neuroştiinţele cu experienţele duhovniceşti ale Filocaliei este cea semnată de Arhid. Adrian Sorin Mihalache.

Alte recomandări:

Despre post

Naşterea Domnului

Familia creştină

Rugăciune, responsabilitate, patimi

Daruri şi adevărata bogăţie

Titlurile apărute la Editurile Patriarhiei Române şi Editura Cuvântul Vieţii a Arhiepiscopiei Bucureştilor sunt disponibile la Librăria Cărţilor Bisericeşti şi Magazinul online al Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Timpul pregătirii înainte de marea sărbătoare a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este menit să fie, prin înțelepciunea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, un timp al ascezei, al milosteniei și al învățării de a spune „Da” lui Dumnezeu, în timp ce spunem „Nu” propriilor dorințe egoiste.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

https://basilica.ro/in-asteptarea-pruncului-iisus-sugestii-de-lectura-in-postul-nasterii-domnului/