O nouă susținere a tezei de abilitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În data de 23.11.2020, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, a avut loc susținerea tezei de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Teologie a domnului Lect. univ. dr. Daniel Lemeni, cadru didactic al Universității de Vest din Timișoara.

Datorită situației generate de pandemie, această activitate s-a desfășurat online, cu prezența comisiei, a candidatului și a doamnelor prof. univ. dr. Ramona Lile, Rectorul Universității și prof. univ. dr. Florentina Munteanu, Directorul IOSUD.

Conform deciziei Rectoratului UAV  nr. 383 din 07 iulie 2020  şi a adresei MEC nr. 35704/07.10.2020, din comisie au făcut parte Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja (Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad), Pr. prof. univ. dr. Cristinel Teşu (Universitatea „Al. I. Cuza” Iași) și Pr. conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan (Universitatea din Craiova).

În susținerea publică a tezei de abilitare, domnul Daniel Lemeni a prezentat câteva coordonate ale cercetărilor sale, puse sub genericul: Sfântul Antonie cel Mare și spiritualitatea deșertului. Comisia a avut în vedere următoarele aspecte: calitatea, originalitatea și relevanța ştiinţifică şi tehnică a rezultatelor obținute de candidat, evoluția carierei academice, științifice și profesionale, capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi de formare prin cercetare, direcțiile de dezvoltare a carierei academice, ştiinţifice şi profesionale în domeniu.

În urma prezentării și a dezbaterilor, Comisa a evidențiat câteva aspecte observate și anume: relevanța temei monahismului atât pentru cercetarea teologică cât și pentru spiritualitatea răsăriteană; caracterul academic, interdisciplinar, spiritul irenic și critic, precum și precizia arătată atât în opera bogată a candidatului, cât și în calitatea prezentării.

În final, comisia a felicitat pe candidat precum și Facultatea de Teologie din Arad pentru această frumoasă realizare, prin care se consolidează cercetarea teologică românească de astăzi.

Pr. Filip Albu  

Universitatea ‚,Aurel Vlaicu’’ din Arad