Prezență chiriarhală la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

În Duminica a 32-a după Rusalii, 31 ianuarie 2021, Chiriarhul arădean, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de către un sobor de preoți și diaconi în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.

La momentul rânduit, Chiriarhul arădean a vorbit în cuvântul de învățătură despre ,,Casa sufletului” (pe baza citirilor scripturistice ale duminicii: I Tim. 4; Luca 19) care trebuie refăcută în urma stricăciunii pricinuite de păcat, iar aceasta prin primirea Mântuitorului în ea, așa cum consemnează Evanghelia zilei privind pe Zaheu vameșul. Înțelegem din aceasta că Dumnezeu Însuși găsește pe cel ce-L caută. Icoana de pe frontispiciul catedralei înfățișează Sfânta Treime la stejarul din Mamvri, amintind ca Dumnezeu cercetează pe cei ce nutresc credința în ajutorul Său, ca de pildă Avraam și Sara. În felul acesta creștinul este îndemnat a răspunde prin fapta bună harului ceresc care îl întărește în lucrarea binelui. Apostolul zilei îndeamnă, la fel, la împlinirea îndatoririlor ce revin creștinului în slujirea pe care o împlinește, a îndemnat Înaltpreasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Părintele Simion Mladin, mare eclesiarh și administrator al catedralei, l-a prezentat credincioșilor pe noul diacon, Daniel Cociuba, hirotonit pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Arad.

Protos. Iustin Popovici