Conferința preoțească de primăvară în Protopopiatul Lipova

În „Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, miercuri 10 martie 2021 a avut loc Conferința preoțească de primăvară a preoţilor din Protopopiatul Lipova.
Conferința a fost precedată de săvârșirea slujbei de Te Deum, care a avut loc în Biserica cu Hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” Radna, de către un sobor de preoți, format din: P.C. Pr. Pop Gheorghe- Parohia Zăbrani, P.C. Pr. Bocancios Victor – Parohia Ususău și P.C. Pr. Pădurean Mihail – Parohia Baraţca, în prezența preoților din protopopiat.
Lucrările conferinței s-au desfășurat în Biserica Parohiei Ortodoxe Române Radna, fiind deschise prin cuvântul de bun venit adresat de Părintele Protopop Nelu Mercea, delegaţilor din partea Centrului Eparhial: P.C. Pr. Gheorghe Gligor- Vicar eparhial, P.C. Pr. Teodor Pavel- Consilier de patrimoniu, P.C. Arhid. Mircea Proteasa- Consilier economic şi P.C. Pr. Silviu-Nicolae Faur- Consilier administrativ-bisericesc, rugându-i să transmită ierarhilor mulțumirea pentru purtarea de grijă arătată permanent preoților și credincioșilor acestui protopopiat, dând apoi P.C. Pr. Gheorghe Gligor conducerea conferinței.
Părintele Gheorghe Gligor, vicar eparhial, a transmis binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, a Preasfințitului Părinte Dr. Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a întregului centru eparhial, subliniind bucuria revederii cu preoțiidin Protopopiatu Lipova
Conferenţiar în cadrul lucrărilor Conferinţei de primăvară a preoţilor din Protopopiatul Lipova a fost P.C. Pr. Mihail Pădurean  de la Parohia Baraţca care a prezentat lucrarea cu tema “Comunitatea de credincioşi români din vecinătatea graniţelor ţării”. Au mai susţinut lucrări în calitate de coreferenţi P.C. Pr. Gheorghe Pop- Parohia Zăbrani. P.C. Pr. Victor Bocancios- Parohia Ususău, P. C. Pr. Florin Florea- Parohia Groşii Noi şi P. C. Pr. Casian Blaga- Parohia Juliţa.

După discuțiile purtate pe marginea referatelor, prin luări de cuvânt și de alți preoți, Părintele vicar Gheorghe Gligor, a apreciat pozitiv calitatea lucrărilor conferinței, dând apoi cuvântul Părintelui Arhid. Mircea Proteasa care a transmis căteva măsuri şi căi de urmat ale sectorului economic, Părintele Silviu- Nicolae Faur a prezentat diiferite aspecte administrative legate de sectorul bisericesc iar Părintele Teodor Pavel a prezentat noul Regulament al cimitirelor aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Părintele Protopop Nelu Mercea, a mulțumitPărintelui Vicar şi Părinţilor Consilieri, pentru cuvintele îndemnătoare și venirea în mijlocul preoțimii din Protopopiatul Lipova, precum și tuturor celor prezenți, lucrările conferinței încheindu-se cu rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat…”.

Pr. Mircea- Silviu Şirian, secretar Prot. Lipova