Corul mixt al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad în misiune la Mănăstirea Hodoș-Bodrog

În Duminica Floriilor mulțime de credincioși au participat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de către un sobor de slujitori, sub protia Părintelui Iustin Popovici, consilier eparhial la Arhiepiscopia Aradului, la străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului.

Credincioşii prezenţi au avut prilejul să se înalţe sufleteşte şi prin faptul că în această mare zi de praznic împărătesc, continuându-se o tradiţie,  răspunsurile liturgice au fost date de Corul mixt al Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, dirijat cu multă măiestrie de maestrul dr. Mircea Buta, conferenţiar universitar la instituţia teologică amintită. Corul mixt obişnuieşte ca în fiecare Post Mare să organizeze un pelerinaj la cea mai veche mănăstire atestată documentar din ţara noastră, la Hodoş-Bodrog, pentru a se ruga şi înălţa spiritual alături de vieţuitorii acestei mănăstiri.

La momentul pricesnei, s-a cântat Cântec de Florii, de Timotei Popovici iar în timpul Împărtăşirii şi Miruirii credincioşilor s-au cântat mai multe cântări specifice perioadei Postului Mare: Miluieşte-mă Dumnezeule, de Gheorghe Cucu, (aranjament pentru cor mixt de Nicu Moldoveanu), Cămara Ta, de Nicolae Lungu şi Uşile pocăinţei, de pr. Ioan Şerb.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Protos. Dr. Nicolae Tang, lector universitar la Facultatea de Teologie din Arad şi vieţuitor al sfintei mănăstiri. Cuvântul rostit s-a axat pe trei direcţii: încheierea celor 40 de zile de post și începutul Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului (trecerea de la postul ascetic la postul euharistic), cina/ospățul din Betania unde Mântuitorul de uns cu mir de nard, de mare preț, de către Maria, sora lui Lazăr și intrarea triumfală în sfânta cetate, cu toate semnificațiile ei. Mântuitorul este aclamat ca rege și eliberator, unii văzându-l ca pe un eliberator politic, dar faptul că El a intrat călare pe un mânz de asin mesajul s-a înțeles de la sine. Întreaga scenă s-a depolitizat, blândețea și smerenia Mântuitorului ieșind în evidență.

La finalul slujbei, părintele Nicolae Tang a mulţumit domnului profesor Mircea Buta şi tuturor coriştilor pentru împreuna slujire şi răspunsurile liturgice date în chip înălţător transmismiţând mulţumiri alese Părintelui Prof.Univ.Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultăţii de Teologie Oortodoxă ,,Ilarion V. Felea”, care a înlesnit prezenţa corului la mănăstire, iar la final a transmis sărbători cu bucurie şi lumină tuturor pelerinilor prezenţi la sfânta slujbă.

Gabriel Băbuțău

membru al corului mixt

Foto credit: Ionel Bănățeanu