Pomenirea eroilor în Parohia Vânători

,,Mai mare dragoste decât acesta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi”(Ioan 15, 13). Există o legătură tainică între Crucea suferințelor, Învierea și Înălțarea Domnului, pe de o parte, și jertfa eroilor neamului, care și-au dat viața pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, de cealaltă parte.

Pomenirea eroilor români din toate timpurile ca și cultul morților în general reprezintă acte de statornicie, continuitate și unitate în cuget și simțiri de-a lungul generațiilor. Eliberarea noastră de orice stăpânire străină a fost trăită adesea ca experiență a ajutorului și a luminii lui Hristos Cel Răstignit și Înviat. Pomenirea eroilor neamului nostru la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească. Valoarea reală a libertății noastre se măsoară potrivit cu mulțimea faptelor noastre bune, săvârșite în mod liber și responsabil, pentru a crește spiritual în iubire milostivă, în bunătate și generozitate. Pe lângă apărarea integrității teritoriale a țării noastre trebuie apărată și integritatea spirituală a sufletului poporului român, care în întreaga sa istorie a rezistat spiritual în timpul invaziilor barbare și al stăpânirilor străine, păstrându-și credința și viețuirea creștină.
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am pomenit și noi astăzi, in prezenta oficialităților locale, a domnului Primar, a corpului profesoral si al elevilor Școlii Gimnaziale din Vanatori, pe eroii locali, care s-au jertfit pentru apărarea localității si unitatea neamului in cele doua războaie. De asemenea i-am pomenit pe eroii care s-au stins slujind pe cei bolnavi la spitale sau la casele lor, in aceasta perioada grea prin care umanitatea a trecut in ultimul an.
Ne ugăm Mântuitorului Hristos Cel Răstignit, Înviat și Înălțat la cer, să reverse harul Său, al luminii și vieții veșnice, peste eroii neamului românesc, dăruindu-le lor odihnă sfântă întru nădejdea Învierii.

Pr. Adrian Hanțiu