ZIUA EROILOR COMEMORATĂ ÎN PAROHIA GURAHONȚ

La Praznicul Înălțării Domnului, zi în care Biserica Ortodoxă Română prăznuiește jertfa eroilor neamului, în Parohia Gurahonț din protopopiatul Sebiș, a fost săvârșită de către preotul paroh Moț Aurelian Iulian slujba de pomenire, a eroilor, a ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre sau închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești.
În cuvântul său părintele Iulian spunea: ,,dintre atâtea zile de reculegere „Ziua Eroilor” este şi una din cele mai sfinte sărbători care ne poate da prilej de aducere aminte, căci prin jertfa lor au devenit pentru noi toţi un adânc legământ sufletesc şi înălţare.
Astăzi, ca nişte trimişi ai neamului ei vin la noi, cu rol hotărâtor în viaţa de zi cu zi şi ne cer să dărâmăm egoismul, răutatea, duşmănia, ura, nedreptatea şi tot ce ne desparte şi ne îndepărtează. Să ne unim ca un snop de grâu – pentru a simţi şi împlini datoria noastră faţă de noi şi de neamul nostru.
Să preţuim valorile neamului şi să le cultivăm cu grijă şi să le punem în practică prin fapte bune, care se cer acum mai mult ca oricând. Eroii reprezintă jertfa de veacuri a unui neam! Dar nu-i de ajuns numai să ne aducem aminte de ei cu respect şi recunoştinţă!
În această sfântă zi, ei cer de la noi să ne schimbăm firea prin înnoirea minţii, schimbarea mentalităţii, şi o recâştigare a gândirii sfinte care să ne ducă spre o renaştere, o reînnoire a sufletelor noastre în a deveni mai buni, mai cinstiţi, mai muncitori, plini de înţelegere şi dăruire. În a ne contopi cu sufletul, viaţa, durerile şi nevoile întregului popor.
Făclie de lumină şi de înălţare, eroii neamului ne cer astăzi un stil de viaţă nouă şi devotament cu dăruire pe altarul neamului.
Să plecăm genunchii şi inimile noastre pentru pioasa reculegere în faţa eroilor noştri, ctitori ai veşniciei româneşti şi să lăsăm să cadă o lacrimă de recunoştinţă, în rugăciunea noastră pentru veşnica lor odihnă!”
Apoi au urmat discursuri din partea conducerii Primăriei Gurahonț și din partea conducerii Liceului ,,Ioan Buteanu”.
După aceea, tinerii din parohia Gurahonț și elevii de la Liceul ,,Ioan Buteanu” din Gurahonț, îmbrăcați în costumații tradiționale au intonat cântece patriotice și au recitat poezii.
La final, în semn de recunoștință autorităţile locale și conducerea Liceului ,,Ioan Buteanu” au depus la monument coroane de flori.

Înv. Moț Daiana Andra