Liturghie Arhierească și hirotonie de preot în Parohia Arad-Bujac

Astăzi, 28 august 2021, Părintele Arhidiacon Mircea Proteasa, consilier economic al Arhiepiscopiei Aradului,  a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Arad-Bujac.  

Încă de la primele ore ale dimineții, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul au fost întâmpinați de credincioșii parohiei din Bujac, autorități județene și centrale, familia și prietenii celui care avea să fie hirotonit, și un ales sobor de preoți și diaconi care împreună cu care cei doi Ierarhi arădeni aveau să săvârșească Sfânta Liturghie.  

Ca într-o frumoasă îmbrățișare a urării de bun venit în mijlocul comunității pentru noul Preot Paroh, dar și pentru toți cei care astăzi s-au bucurat de o zi aparte în Parohia din Bujac, Părintele Vasile Pop a rânduit spre sfințire Icoanele Sfântului Ioan Botezătorul și a Sfântului Nicolae, realizate în mozaic, chiar la intrarea în biserică.   

La vremea cuvenită, după cântarea Heruvicului și ieșirea cu Sfintele Daruri, încărcătura duhovnicească și emoția au fost cu atât mai mari cu cât toți cei prezenți s-au părtășit de înălțătorul moment în care comunitatea dădea lui Dumnezeu un nou slujitor, un nou preot.  

„Dumnezeiescul Har, cel ce întotdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, rânduiește pe prea cucernicul arhidiacon Mircea în preot. Să ne rugăm pentru acesta, ca să vină peste el Harul întru tot Sfântului Duh”s-a rugat astăzi în taina Sfântului Altar Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.  

S-a rugat Preasfinția Sa, însă mai înainte de aceasta, pe scaunul așezat în partea dinspre miază-noapte a sfintei Mese șezând, i-a fost martor și mijlocitor înaintea lui Dumnezeu Părintelui Arhidiacon Mircea, în timp ce acesta, la fiecare înconjurare a Sfintei Mese, căreia a promis că îi va fi vrednic slujitor,  a făcut câte trei metanii înaintea Arhiereului, sărutându-i omoforul, bedernița și mâna:  același omofor și aceeași bederniță de care s-a îngrijit mai bine de un deceniu, din calitatea de Arhidiacon al Preasfințitului Părinte Emilian, indiferent de locul în care Ierarhul i-a fost chemat spre slujirea lui Dumnezeu; și aceeași mână de la care și-a primit binecuvântarea pentru toate cele ale vieții și pentru fiecare Sfântă Liturghie unde împreună au slujit, iar astăzi i s-a așezat pe cap, rugându-L pe Dumnezeu ca ”pe acesta, Doamne, pe care ai binevoit a intra în treapta preoției, umple-l de darul Sfântului Tău Duh, ca să se facă vrednic a sta fără prihană înaintea Jertfelnicului Tău, a propovădui Evanghelia, a lucra cu sfințenie cuvântul adevărului Tău…” 

Tot astăzi, de acum Părintele Mircea Proteasa a fost hirotesit întru duhovnic, iar pe temeiul încredințării despre osârdia și lucrarea duhovnicească și gospodărească depusă cu râvnă statornică i-a fost acordat rangul de iconom stavrofor „în semn de deosebită prețuire și părintească dragoste”.  

Solemnitatea momentului și duhul de deosebită comuniune, în care Părintele Vasile Pop și doamna preoteasă au predat ștafeta binelui pus în slujba comunității și a lui Dumnezeu noului Părinte slujitor și noii doamne preotese, au fost pe deplin așezate la sufletele celor prezenți cu ajutorul Grupului psaltic ”Sfântul Ioan Damaschin”, care au dat răspunsurile liturgice așa cum ne-au obișnuit: dumnezeiesc.   

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a vorbit despre importanța și semnificația momentelor liturgice în care au loc hirotoniile întru arhiereu, preot și diacon, insistând în mod deosebit asupra Tainei Preoției, reamintind tuturor cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că „Taina preoției este sublimă” pentru că el, preotul, este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni și între oameni și Dumnezeu. Preotul nu este un simplu funcționar, ci, ca semn al dragostei lui Hristos față de oameni, are puterea de a învăța, are puterea sfințitoare și are puterea conducătoare și tocmai de aceea, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să se roage pentru preoți, pentru ca aceștia să poată să își ducă la bună îndeplinire misiunea pentru care au fost aleși.  

Firesc, vizibil emoționat, vorbind despre Părintele Mircea Proteasa, până ieri Arhidiaconul său, Preasfinția Sa i-a mulțumit acestuia și familiei sale pentru jertfelnicie, răbdare, înțelegere și pentru ajutorul de nădejde care a știut să îi fie în cei 10 ani și 1 lună, timp în care au parcurs împreună peste un milion de kilometri în țară și strainătate, în slujba și spre slava lui Dumnezeu. 

De asemenea, Preasfinția Sa a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru părinteasca purtarea de grijă, binecuvântarea și numirea Arhidiaconului Mircea Proteasa, la cererea acestuia, în postul de Preot Paroh al Parohiei Arad-Bujac. Părintelui Vasile Pop, aflat acum la „otpustul misiunii” sale, după cum acesta avea să spună în cuvântul rostit, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul i-a adresat cuvinte de apreciere pentru întreaga activitate, jertfelnicia și dăruirea de care a dat dovadă în Arhipiescopie și în parohie.  

La rândul său, Părintele Vasile Pop, prezentând istoricul Parohiei din Bujac, înființată de Părintele martir Ilarion Felea, și realizările comunității în ultimii 31 de ani de când a fost rânduit spre slujire aici, a subliniat „frumusețea momentelor solemne și sfinte de astăzi, de adâncă trăire duhovnicească, împărtășite de toți cei prezenți, care vor rămâne înscrise cu litere de aur pe răbojul realizărilor acestei binecuvântate de Dumnezeu parohii”. Totodată acesta, împreună cu doamna preoteasă, au urat bun venit noului preot și familiei acestuia asigurându-i de o bună colaborare pe viitor.  

Astăzi, 28 august 2021, Sfânta Liturghie Arhierească a început prin a fi săvârșită de 2 Ierarhi, 11 preoți și 6 diaconi, și a fost încheiată de 2 Ierarhi, 12 preoți și doar 5 diaconi, pentru că Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Aradului, a numit pe Arhidiaconul Mircea Proteasa în postul de preot Paroh în Parohia Arad – Bujac, începând cu data de 01 noiembrie 2021, „fiind îndeplinite toate prevederile canonice și statutare”.    

Vrednic este!

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/3410/foto-parintele-arhidiacon-mircea-preoteasa-a-fost-hirotonit-intru-preot-pentru-parohia-nasterea-sf-ioan-botezatorul-din-arad-bujac