Slujire Arhierească în Penitenciarul din Arad

În Duminica a 7-a după Pogorârea Sfântului Duh, la invitația domnului comisar de poliție penitenciară Elvis Dobrescu, director al Penitenciarului Arad, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, împreună cu preotul capelan Vlad Oneț și Arhid. Claudiu Condurache, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, biserică destinată deținutelor custodiate în cadrul Secției Exterioare a Penitenciarului Arad.

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul arădean a vorbit despre ,,Milostivire și miluire” (pe baza citirilor scripturistice ale duminicii: Rom. 15, Mt. 9), doi termeni de rezonanță bisericească ce invocă smerit și stăruitor mila dumnezeiască prin dobândirea Împărăției cerești ca răsplătire a strădaniilor pământești care s-au dovedit prin întrajutorarea umană sau umanitară pentru care s-a primit ajutor de sus în toate trebuințele vieții trupești și sufletești. Praznicele lunii august, în rostire populară de Gustar, cu referire la strugurii și poamele anotimpului ultim al anului bisericesc, însemnând și pregustarea dulceții bunurilor viitoare sau ale veșniciei, întăresc convingerea revărsării asupra lumii a îndurării lui Dumnezeu, milostivirii Maicii Domnului și miluirii de către îngeri și sfinți spre mântuire, și pentru care aducem mulțumirile cuvenite, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfinția Sa a mulțumit conducerii Penitenciarului Arad pentru grija deosebită pentru păstrarea valorilor spirituale  pe care unitatea le valorifică, păstrează și intensifică în mijlocul deținuților, precum și pentru strânsa legătură interinstituțională dintre Penitenciarul Arad și Arhiepiscopia Aradului.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul capelan Vlad Oneţ al Penitenciarului Arad, a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, pentru dragostea şi purtarea de grijă de care dă dovadă mereu prin prezența sa la momentele festive și de sărbătoare din cadrul Penitenciarului Arad, de această dată fiind prezent în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, după o perioadă lungă de timp, datorită măsurilor și restricțiilor epidemiologice luate la nivelul Penitenciarului Arad, din cauza virusului SARS-CoV-2.

Preot capelan Vlad Oneț