CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA DUD

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, ne cheamă – prin Evanghelia zilei – la a ne apropia și aprofunda un aspect din sensurile pe care Sfânta Cruce le aduce în viața creștinului spre folosul duhovnicesc pe calea mântuirii.

Aceasta Duminică de înainte-prăznuire aduce în Parohia Dud, din Protopopiatul Ineu, prilejul de a fi gazda Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu.
S-a săvârșit Sfânta Taină a Maslului de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Achim Giani – Parohia Dud, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Tudor Robert – Parohia Drauț, Pr. Bun Costel – Parohia Tauț, Pr. Giurgiu Gheorghe  – Parohia Nadăș, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Ivănuț  Valerian-Iulian  – Parohia Iercoșeni, Pr. Dan Pavel – Parohia Șilindia, Pr. Măriuță Doru – Parohia Camna, precum si Pr. Ierom. Emanuil și Pr. Ierom. Daniel de la Mănăstirea Feredeu.
Un înălțător cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Ierom. Daniel de la Mănăstirea Feredeu, reamintind o parte din sensurile Sfintei Cruci în viața creștinului, pornind de la cel mai însemnat – Altarul de jertfă al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apoi, armă tare, nebiruită cum o prezinta Sf. Ap. Pavel, și, nu în ultimul rând, trăire jertfelnică prin răbdare și nădejde având ca model însăși jertfa dragostei dumnezeiești, “Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. Această trăire jertfelnică în credință se realizează printr-o luptă continuă și susținută cu ispitele, cu patimile și cu încercările de orice fel, cum însăși textul Evangheliei zilei ne îndeamnă, luând aminte la șarpele cel răstignit pe toiagul lui Moise în chipul crucii – adică, stăpânirea pornirilor lumești, cum și Heruvicul din timpul Liturghiei ne cheamă ca toata grija cea lumeasca să o lepădăm – până la asemănarea cu Chipul după care am fost zidiți, cu Chipul dragostei jertfelnice a lui Dumnezeu.
În încheiere preotul paroh Achim Giani a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor și a susținut referatul cu tema: Cinstirea în Biserică a celor adormiți în Domnul – temeiuri scripturistice, patristice și liturgice. Depășind normalitatea a ceea ce înseamnă părtășia durerii despărțirii lumești , de pietatea trăirii în credință mai ales încercările sufletești ce le parcurg cei ramași din această despărțire lumească, cinstirea celor adormiți în Domnul se sprijină și pe temeiuri scripturistice, patristice si liturgice. Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la Cina cea de Taină, după instituirea Sfintei Liturghii – în actul ei central, momentul Epiclezei Euharistice – amintește: Aceasta s-o faceți întru pomenirea Mea (Luca 22, 19) – astfel, Sfântă Liturghie, dintru început este legată ontologic, anamnetic dar și eshatologic de pomenire, atât a Mielului ce s-a jertfit, atât a celor ce l-au urmat până la jertfă, prieteni ai lui Dumnezeu și Sfinți, până la toți ce adormiți întru nădejdea învierii și a vieții veșnice. Sfânta Liturghie devine astfel cea dintâi slujbă de pomenire a celor adormiți în Domnul atât scripturistic – prin Cel ce a instituit-o, cât și liturgic – ca act divin in Biserică. Tradiția patristică adaugă temeiuri ale cinstirii celor adormiți în Domnul: Sfântul Ciprian al Cartaginei, „moartea nu este un sfârșit, ci o trecere și un pas spre veșnicie” (Despre condiția muritoare a omului, 22); Sfântul Grigorie Teologul, „toți cei care au trăit potrivit lui Dumnezeu trăiesc [în continuare] pentru Dumnezeu, chiar dacă au plecat din lumea aceasta” (Cuvântare întru cinstea marelui Atanasie). Este și motivul pentru care obișnuim să-i numim pe cei decedați nu morți, ci adormiți în Domnul, adică întru nădejdea învierii.
Următoarea întrunire a preoților din Cercul Pastoral-Misionar Târnova va avea loc la data de 17 octombrie la Parohia Tauț.
Pr. Lucaciu Ionuț Marius