Liturghie Arhierească în Parohia Arad-Bujac și Parastas pentru Părintele Ilarion V. Felea

Enoriașii Parohiei Arad Bujac, Protopopiatul Arad, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor, în Duminica a 18-a după Rusalii, pe Întâistătătorul eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu.
În sobor cu Preotul paroh, dr. Vasile  Pop și cu Preacucernicul arhidiacon Claudiu Condurache, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a rostit un părintesc și înălțător cuvânt de învățătură intitulat ,,Din tălmăcirea adâncului pescuirii minunate” (cf. citirilor scripturistice II Cor. 9; Lc. 5), înțelegând simbolul corăbiilor sau luntrelor, mrejelor pescarilor, pescarii și peștii, închipuind Biserica, preoți și credincioși, propovăduitori și ascultători în unitatea trupului tainic al Mântuitorului, spre dobândirea veșniciei. De asemenea, Chiriarhul a făcut referire la cuvintele apostolului duminicii de-a lucra cu dăruire spre folosul tuturor, cunoscând că o altă pericopă evanghelică cu asemenea tematică aparține Sf. Ev. Ioan, ucenicul iubit, pomenit în ziua de astăzi și care menționează și numărul peștilor prinși în năvoade, vrând să însemne ceea ce este spre desăvârșire, spre lauda lui Dumnezeu în Sfânta Treime. Iar pentru că azi se face și pomenirea a patru veacuri de la săvârșirea Sf. Voievod Neagoe basarab, acesta se arată ca pildă a dragostei de Biserică, pentru întregul popor dreptcredincios, prin ridicarea Mănăstirii Curtea de Argeș. Totodată, Înaltpreasfinția Sa apreciază cronica parohiei de la înființarea ei și până astăzi, înzestrată cu o frumoasă biserică și având ca prim paroh pe Părintele Ilarion Felea, de la săvârșirea căruia se împlinesc șase decenii, acum fiind înscris între personalitățile bisericești înscrise pentru canonizare, adică trecerea în rândul sfinților.

După otpustul Sfintei Liturghii s-a săvârșit slujba de parastas întru pomenirea Preotului martir Ilarion V. Felea, întemeietorul parohiei Arad- Bujac, de la a cărui  moarte martirică s-au împlinit, la 18 septembrie 2021,  60 de ani.

Evocând amintirea și personalitatea Părintelui Ilarion V. Felea, pe baza documentelor din arhiva parohiei, preotul paroh a subliniat râvna pentru cele sfinte, calitățile pastoral-administrative,  bunătatea sufletească, erudiția și înțelepciunea arătată de cel comemorat, în păstorirea credincioșilor din această parohie, calități rămase în conștiința colectivă.

Chiriarhul,  de altfel prezență constantă în ultimele trei decenii la evenimentele majore ale parohiei, a mulțumit preotului paroh și credincioșilor pentru primirea făcută, plină de dragoste filială, pentru dăruirea întru credință și atașament arătate Bisericii strămoșești.

Protos. Iustin Popovici