Pictorii și restauratorii bisericești au discutat despre elaborarea de norme unitare în domeniile lor

Cea de-a opta ediție a Conferinței Naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească” s-a desfășurat în perioada 28-29 septembrie la Palatul Patriarhiei din București, reunind cercetători, teologi și oficiali care au subliniat nevoia de reguli și norme în domeniile iconografiei și restaurării obiectelor de artă sacră.

Evenimentul a avut tema „Norme și îndrumări unitare în iconografie și restaurarea patrimoniului bisericesc” și a beneficiat de participarea Părintelui Patriarh Daniel, care a deschis lucrările.

Lucrările conferinței, desfășurate în format hibrid, cu prezență fizică și online, au fost transmise integral pe pagina de Facebook a Comisiei de Pictură Bisericească.

Obiectivele celei de a opta ediții

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a deschis lucrările, menționând obiectivul ediției din acest an: acela de a pregăti elaborarea unui Îndrumător iconografic pentru pictorii bisericești și clerici și a unui Normativ pentru restaurarea patrimoniului bisericesc aflat în cult.

„Un Îndrumător iconografic actual, pentru a fi eficient, trebuie să ofere pictorilor posibilitatea de a înțelege mecanismul alcătuirii programelor iconografice, echilibrul între „canon” și „pogorământ”, posibilitățile de adaptare la realitatea construită, în cele din urmă raportul normă – libertate de creație”, a spus Părintele Patriarh.

Preafericirea Sa a mai transmis că „icoana nu este produsul imaginației artistului, ci ea redă fidel forma văzută a arhetipului cu care se află în relație”.

Patriarhul României a mai spus că restaurarea nu trebuie să se concentreze doar pe opera originală, ci să aibă în vedere că patrimoniul bisericesc este „în uzul cultic al unei sinaxe liturgice vii”. Aceasta trebuie realizat prin evitarea arbitrariului unor inițiative individuale care denaturează opera.

În sesiunea de deschidere a fost citit și mesajul domnului Acad. Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, care a transmis felicitări organizatorilor și spor în desfășurarea lucrărilor conferinței.

Conferința organizată de Patriarhie „are o semnificație aparte deopotrivă pentru sublinierea rolului imaginii în teologia ortodoxă românească și pentru conservarea marii noastre moșteniri din acest domeniu”, a subliniat academicianul.

Secretarul de stat Liviu Brătescu, delegatul Ministrului Culturii, a menționat în discursul său colaborarea dintre Ministerul Culturii şi Biserica Ortodoxă Română, în atestarea absolvenţilor de la facultăţile de teologie şi de restaurare din ţară.

În continuare, prof. univ. Oliviu Boldura, de la Comisia Națională a Monumentelor istorice, a declarat: „Avem mulţumirea să asistăm la o evoluţie a calităţii proiectelor întocmite de restauratorii autorizaţi de Comisia de pictură bisericească. Unii dintre aceştia se ridică la exigenţele principiilor de conservare-restaurare. Problema de fond apare în momentul în care proiectele realizate sunt puse în execuţie”.

El a subliniat că în domeniul restaurării trebuie evitat amestecul creaţiei artistice, „care produce un fals în conservarea şi transmiterea imaginii originale, depărtând-o de urmele autentice transmise în timp”.

Îndrumător iconografic

Prima zi a avut tema „Îndrumător iconografic – ghid practic pentru pictorii bisericești, teologi și slujitorii sfintelor altare”. Prima parte a zilei l-a avut ca moderator pe Dr. Ștefan Ionescu-Berechet.

Părintele Silviu Tudose a făcut propuneri de norme pentru reprezentarea corectă a veșmintelor liturgice în iconografia ortodoxă, dr. Constantin I. Ciobanu a făcut o prezentare despre „Ordinea neașteptată a ilustrațiilor la strofele Acatistului Bunei Vestiri a Maicii Domnului zugrăvite pe fațada sudică a Bisericii Sfântul Ioan Înaintemergătorul din satul Arbore”, iar Monahia Atanasia Văetiși a prezentat lucrarea „Pentru o erminie a picturii bisericești în modernitate (1900-2021). Iconografie și stil: de la Art Nouveau și neoromânesc la arta bisericească contemporană”.

A doua parte a zilei a fost moderată de Monahia Atanasia Văetiși. Dr. Ștefan Ionescu-Berechet a vorbit despre tema Năframei Sfintei Veronica în iconografia românească, dr. Cristina Cojocaru despre pictura murală bucureșteană de secol XVIII, iar dr. Elisabeta Negrău a prezentat evoluţia iconografică de până în secolul al XVI-lea.

Daniel Codrescu a vorbit despre conceperea și realizarea mozaicului altarului Catedralei Naționale, iar prof. Alexandru Nicolau, membru al Comisiei de Pictură Bisericească, a oferit repere iconografice pentru capelele mortuare.

Prima zi s-a încheiat cu prezentarea pictorului bisericesc Ioan Popa intitulată „Ornamentul în pictura bisericilor românești. Perspectivă istorică și valorificări contemporane”.

Normativ pentru restaurarea patrimoniului bisericesc

Tema celei de a doua zile a lucrărilor a fost „Normativ pentru restaurarea patrimoniului bisericesc aflat în cult”. În prima parte a zilei discuțiile au fost moderate de Nicolae Catrina, iar în partea a doua de Cătălin Palamariu.

Arhitecții Daniela Mihai și Iozefina Postăvaru au făcut prezentarea „Normative în domeniul protejării monumentelor istorice. Răspunsuri la necesitatea de actualizare”. Tema normelor pentru lucrările de restaurare a fost tratată de și de ing. Liliana Rusu.

Nicolae Hrițcu a prezentat lucrarea „Legiferări și practici în procedura de achiziție a lucrărilor de artă eclezială și de restaurare a patrimoniului religios”, iar Bogdan Ungurean a vorbit despre principii și tehnici de integrare cromatică în procesul de restaurare.

Părintele Marin Cotețiu a prezentat studii de caz în restaurarea icoanelor, iar ing. Marian Rădoi a vorbit despre tehnicile de scanare laser 3D și fotogrammetrie aeriană și terestră pentru proiectele de restaurare de biserici.

Alina Ștefania Buterez de la Laboratorul de conservare–restaurare icoană pe lemn și lemn policrom al Patriarhiei Române și Valentin Moise de la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” au vorbit despre conservarea obiectelor de artă prin tratament cu radiații ionizante.

Ziua s-a încheiat cu o prezentare realizată de dr. Irina Sava despre Ansamblul Glogovenilor, reper istoric și artistic al județului Gorj.


Lucrările au creat un cadru pentru dialogul interdisciplinar și au creionat teze prealabile pentru realizarea Îndrumătorului iconografic pentru pictorii bisericești și pentru slujitorii sfintelor altare și a Normativului pentru restaurarea patrimoniului bisericesc aflat în cult.

Conceptul conferinței poate fi consultat aici.
Programul conferinței poate fi consultat aici.

Vezi și:

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

https://basilica.ro/pictorii-si-restauratorii-bisericesti-au-discutat-despre-elaborarea-de-norme-unitare-in-domeniile-lor/