Priveghere arhierească la Mănăstirea Gai, în Ajunul Nașterii Maicii Domnului

„Intra-voi în Casa Ta, închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, întru frica Ta, Doamne, povățuiește-mă întru dreptatea Ta, pentru vrăjmașii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea”, a fost rugăciunea, în taină rostită, cu care Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a deschis calea Privegherii săvârșite astăzi, 7 septembrie 2021, la Mănăstirea Gai din Arad, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Așa cum este firesc, lăsând toate grijile lumești deoparte, credincioșii arădeni au mers în număr mare la Mănăstirea Gai pentru a fi împreună-rugători cu Ierarhul lor, cu obștea Mănăstirii și cu preoții și diaconii care au împodobit haina de sărbătoare a hramului cu prezența lor.

Și cum ar fi putut fi altfel Ajunul Nașterii Maicii Domnului decât o seară a bucuriei, o aseară în care „de a cărei naștere se veselește toată lumea”? Căci prin a sa naștere s-a „izgonit întristarea cea veche din lume”, ni s-a adus iarăși „desfătarea raiului”; iar „mila lui Dumnezeu a venit în lume”.

 Veșmântul acestei seri? După cum spuneam, unul al bucuriei, dar și al păcii, al împăcării, al liniștii care s-a așternut peste suflete de la răspunsul pozitiv dat chemării la rugăciune a clopotelor. Și a mai fost veșmântul serii și nădăjduitor. Iar cel care a așezat această nădejde în sufletele credincioșilor a fost chiar Preasfințitul Părinte Emilian care, în cuvântul de învățătură rostit, pornind de la Nașterea Maicii Domnului, a subliniat faptul că „imposibilul uman devine posibil prin rugăciune”.

Cuvântul Ierarhului

Nașterea Maicii Domnului – imposibilul uman devine posibil prin rugăciune

„Despre această sărbătoare Sfântul Andrei Criteanul spune: „Această zi este pentru noi începutul tuturor zilelor sfinte. Cele sterpe și maicile, dănțuiți; îndrăzniți și săltați de bucurie, o, voi, cele neroditoare: căci iată, cea fără de fii și stearpă pe Născătoare de Dumnezeu a odrăslit”.

Cu privire la evenimentul Nașterii Maicii Domnului avem puține informații care ne sunt oferite nu de Sfânta Scriptură, ci de Tradiția Bisericii. Din aceasta cunoaștem că părinții Sfintei Fecioare Maria se numeau Ioachim și Ana, care trăiau în Nazaret. Părinții Maicii Domnului erau bătrâni, atunci când după multe rugăciuni, milostenie și asceză au dobândit prin binecuvântarea lui Dumnezeu un copil. Așa după cum și alți părinți au făcut făgăduințe lui Dumnezeu, și Ioachim și Ana au promis că dacă vor avea un prunc îl vor închina lui Dumnezeu.

Pe fondul acestei promisiuni, Ioachim și Ana au primit veste de la Dumnezeu, prin Arhanghelul Gavriil, că va naște pe Maria, care va deveni vas ales al Lui. Însă nașterea minunată a Fecioarei Maria nu trebuie privită ca fiind un act arbitrar al lui Dumnezeu, care intervine brusc în istorie, ci venirea pe lume a celei care urma să-I fie Mama Fiului întrupat al lui Dumnezeu, fiind un pas înainte în mișcarea plină de iubire a lui Dumnezeu către oameni, numită adeseori planul de mântuire a omului și a lumii.

În ceea ce privește locul nașterii Maicii Domnului, au fost emise mai multe ipoteze: Nazaret, orașul de obârșie a lui Ioachim, Betleem, orașul natal al Anei sau Ierusalim, fapt sugerat de existența aici a unei biserici dedicate Sfintei Ana.

Ziua de 8 septembrie reprezintă ziua sfințirii unei biserici cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, construită în Ierusalim de către împărăteasa Eudoxia, soția împăratului Teodosie al II-lea (408-450). Biserica a fixat ziua a opta a anului bisericesc, pentru că cifra 8 simbolizează eternitatea sau viața fără de sfârșit.

Troparul Sărbătorii Nașterii Maicii Domnului exprimă sensurile evenimentului, adică bucurie pentru lumea ce îl aștepta pe Mesia, rolul ei de a naște pe Fiul lui Dumnezeu, Soarele dreptății, dezlegarea blestemului primilor oameni și așezarea Fecioarei Maria ca Maică a Vieții, pentru că Iisus Hristos a biruit moartea prin Învierea Sa.

Maica Domnului este numită în textele sfintelor slujbe, locaș al lui Hristos – Dumnezeu, Biserica cea sfântă, Maica Luminii, Maica Vieții. Fecioara Maria, cea plină de har, este persoana umană care are cea mai profundă și puternică legătură cu Preasfânta Treime, tocmai că din ea a luat fire omenească Fiul lui Dumnezeu.

Maica Domnului este răspunsul lui Dumnezeu dat în urma rugăciunilor părinților ei, dar și drepților Vechiului Testament.

Sfinții Părinți ai Bisericii, văzând că Domnul Hristos asociază la fericirea Maicii Sale și pe „cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc” (Luca 11, 27-28), consideră că sufletul fiecărui creștin poate fi deodată fecioară și maică. El este fecioară dacă rămâne fidel învățăturii lui Hristos, iar maică, dacă naște virtuți prin punerea în fapte a cuvintelor Domnului.

Maica Domnului se roagă împreună cu Biserica și este permanent izvor de bucurie și nădejde pentru toți cei ce o cheamă în ajutor, este ocrotitoare a fecioarelor și a mamelor, păzitoare a copiilor și a tinerilor, sprijinitoare a bătrânilor și a săracilor, vindecătoare a bolnavilor și călăuză a celor dezorientați. Astfel în orice situație ne-am afla, să știm că avem în Maica Domnului un ajutor necondiționat și nerefuzat.

Prin înțelegerea tainei Praznicului Nașterii Maicii Domnului, femeile creștine pot descifra rolul rugăciunii în dobândirea de copii; schimbarea imposibilității de a avea copii în posibilitatea de a naște prunci.

Să apreciem cu toții că mamele noastre ne-au născut prin darul lui Dumnezeu, iar existența noastră să ducă la alte nașteri umane, creștine și duhovnicești, în funcție de statutul nostru.

Să nu ucidem, ci să naștem mereu viață, bucurie, dragoste, nădejde și fapte bune, pentru ca lumea lui Dumnezeu să fie un rai roditor și o Grădină a Maicii Domnului cu flori pentru veșnicie.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

7 septembrie 2021, Mănăstirea Gai, la ceas de Priveghere arhierească pentru „floarea care cu slavă nemuritoare pururea înflorește”, pentru ”Fecioara care covârșește cu frumusețea cea duhovnicească cerurile”, pentru cea care „bucurie a vestit la toată lumea” – Maica Domnului. O seară cu multe chipuri senine, frumoase întâlniri, binecuvântări și gânduri de bine pentru toți cei care poartă numele Maicii Domnului.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/3457/foto-priveghere-arhiereasca-la-manastirea-gai-in-ajunul-nasterii-maicii-domnului