CONCLUZIILE COLOCVIULUI NAŢIONAL DE TEOLOGIE DOGMATICĂ  DE LA ARAD

Lucrările Colocviului Național de Teologie Dogmatică de la Arad au continuat marți, 12 octombrie, în prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, cu susținerea referatelor științifice programate. În cadrul sesiunilor de comunicări au avut loc dezbateri ample cu privire la răspunsul Bisericii în fața contestărilor dogmei hristologice în lumea actuală.

În cadrul celor două zile de dezbateri teologic-dogmatice, s-au accentuat câteva aspecte importante cu privire la hristologia Sinoadelor Ecumenice, experiența și teologia Bisericii, precum și la modurile în care mărturisim în lumea actuală adevărul Persoanei lui Iisus Hristos. Acestea au fost sintetizate în documentul final al manifestării academice, după cum urmează:

„1. Persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos sunt centrale în Dogmatica, Spiritualitatea și Cultul Bisericii, care proclamă şi mărturisesc, pe temeiul Revelației, al Sfintei Scripturi și al Sfintei Tradiții, dogma unirii a celor două firi, dumnezeiască și omenească, în mod neîmpărțit și nedespărțit, neamestecat și neschimbat, în Unul și Același Logos veșnic al Tatălui, născut din Tatăl înainte de veci şi din Fecioara Maria, în vremurile din urmă.

2. Dogma hristologică, nedespărțită de cea trinitară, reprezintă fundamentul dogmelor, vieții și misiunii Bisericii.

3. Vocația teologiei, sensibilă la nevoile și interogațiile omului contemporan și adânc înrădăcinată în dogma, spiritualitatea și liturghia Bisericii, este deodată explicitare a comuniunii omului cu Hristos Cel veșnic viu și mărturisire a trăirii Lui comunitare în Biserică.

4. Astăzi, când societatea e asaltată de ideologii care alterează percepția creștină asupra antropologiei și eclesiologiei, recursul la dogma hristologică precizată în Sinoadele Ecumenice se dovedește indispensabil, în ceea ce privește originea, constituția și destinul veșnic al omului. Iisus Hristos răspunde mereu nevoii de sens al vieții omului. Omul contemporan, deseori indiferent religios, resimte acut golul spiritual provocat de lipsa de sens profund al vieții sale. Iisus Hristos reprezintă tocmai limpezirea acestui sens, și în timp, și în veșnicie.

5. Provocările modernității și postmodernității cu privire la Persoana lui Hristos și opera Sa de mântuire cheamă teologia ortodoxă actuală să ofere răspunsuri articulate într-o deschidere dialogică din perspectiva Tradiției și experienței Bisericii. În acest sens au fost evidențiate criteriile Tradiției patristice, precum și contribuțiile semnificative ale unor teologi ortodocși din secolul al XX-lea: Dumitru Stăniloae, Olivier Clément, Panayotis Nellas, Ioan Romanidis, Andrei Scrima, Justin Popovici ș.a.

6. Noile abordări ale hristologiei contemporane exprimate în dialog cu știința şi cultura trebuie cercetate și analizate critic din perspectiva Tradiției dogmatice a Bisericii pentru a putea fi utile în misiunea Bisericii în lume.”

Următoarea întâlnire a profesorilor de Teologie Dogmatică va avea loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

La încheierea colocviului, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei Seviciu și părintele decan Cristinel Ioja au mulțumit oaspeților prezenți fie fizic, fie online, pentru contribuția lor la reușita acestei întâlniri.

Pr. Filip Albu

Dintre concluziile Colocviului de Teologie Dogmatică de la Arad: Hristos răspunde mereu nevoii de sens al vieții omului