CONFERINȚĂ PREOȚEASCĂ DE TOAMNĂ ÎN PROTOPOPIATUL INEU

Luni, 4 octombrie 2021, a avut loc Conferința Preoțească semestrială de toamnă în Protopopiatul Ineu, cu tema „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea culturală și liturgică a cimitirelor” în Patriarhia Română.

Ziua a început prin săvârșirea slujbei de Tedeum în Biserica „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” Ineu, de către următorul sobor de preoți: Pr. Ioan Vatrici – Parohia Răpsig, Pr. Răzvan Trip – Parohia Bocsig Gară și Pr. Răzvan Chivulescu – Parohia Craiva.

Lucrările conferinței au continuat în Biserica Parohială Ineu, unde Pr. Adrian Zaha, Protopopul Ineului a adresat cuvânt de bun venit P.O. Părinți consilieri Silviu Faur și Mircea Proteasa, ostenitori și delegaților ai Centrului Eparhial și a prezentat câteva repere ale anului comemorativ.

Conferinţa a fost prezidată de Părintele Silviu Faur, Consilier Administrativ – bisericesc, al Arhiepiscopiei Aradului, care a transmis mesajul de binecuvântare și purtare de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscopul Aradului, a Preasfințitului Părinte Dr. Emilian Crișanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a întregului centru eparhial, exprimându-și bucuria de a fi din nou în mijlocul preoților din cadrul Protopopiatului Ineu.

Referentul principal al conferinței a fost Pr. Robert Tudor – Parohia Drauț care a prezentat referatul cu tema „Pomenirea celor adormiți în Biserica Ortodoxă”. Părintele a evidențiat foarte bine în lucrarea sa învățătura despre cei răposați, așa cum avea să remarce Părintele Consilier, o temă foarte bine elaborată, documentată și argumentată.

Au adus în discuție diferite aspecte la tema conferinței și Pr. Costel Bun – Parohia Tauț prin referatul: „Cinstirea în Biserică a celor adormiți în Domnul. Temeiuri scripturistice, patristice și liturgice”; Pr. Flavius David – Parohia Seliștea a completat câteva temeiuri liturgice referitoare la cei adormiți, iar Pr. Daniel Sbîrcea – Parohia Agrișul Mic ne-a adus în vedere câteva aspecte patristice, referitoare la cinstirea celor adormiți.

Prezent la Conferința de toamnă, P.O. Părinte Mircea Proteasa, Consilier Economic al Arhiepiscopiei Aradului a prezentat și a explicat câteva aspecte din sectorul pe care îl conduce, aducând la cunoștință preoților ultimele îndrumări din cadrul domeniului de activitate.

De asemenea P.O. Părinte Silviu Faur, Consilier Administrativ – bisericesc, a apreciat pozitiv lucrările conferinței, indicând totodată și anumite direcții pentru preoții începători în elaborarea lucrărilor conferinței. Părintele consilier ne-a lămurit în legătură cu unele situații care depind ce sectorul coordonat de el, precum și îndrumările de la Centrul Eparhial.

După discuțiile purtate, s-au tras concluziile, Părintele Protopop mulțumind Părinților consilieri pentru dragostea cu care au venit în mijlocul nostru, preoților din protopopiat, conferința încheindu-se în duh de rugăciune.

Pr. Ciprian Petru Sălăvăstru, Parohia Moțiori

Pr. Radu Belle, Parohia Chereluș