Deținuții din Penitenciarul Arad sărbătoresc Ziua Internațională a Educației în Penitenciare

Recunoașterea profesională internațională și sublinierea importanței funcției educative a instituțiilor de detenție s-a materializat și în contextul colaborării cu European Prison Education Association (EPEA).

Educaţia este un factor important al formării individului, deoarece permite evoluţia armonioasă a personalităţii umane din punct de vedere spiritual, moral, social, cultural şi economic. Pentru că este atât de importantă, începând cu anul 1994, Ziua Internaţională a Educaţiei este celebrată în întreaga lume, anual, la data de 5 octombrie, pentru a aminti importanţa rolului educaţie pentru o societate sănătoasă.

În lumina acestei celebrări, în anul 2014, Administrația Națională a Penitenciarelor a fost parte a demersurilor privind celebrarea zilei de 13 octombrie, ca Zi Internațională a Educației în Penitenciare, subliniind astfel importanța funcției educative a instituțiilor de detenție și esența intervenției recuperative, organizate si derulate cu persoanele care executa sanctiuni privative de libertate, organizând activități tematice, valorizate la nivel european.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului consfinţește, la Art. 26 „Dreptul la educaţie”, drept unul fundamental şi inerent dezvoltării personalităţii umane, precum și faptul că nimeni nu poate fi împiedicat în exercitarea drepturilor sale. Totuşi, în numeroase ţări, educaţia ocupă un loc marginal în cadrul sistemului penitenciar, limitându-se doar la unele cursuri de seară sau lipsind totalmente.

 Educaţia în penitenciar este un mijloc important de facilitare a întoarcerii deţinutului în societate şi de sporire a eficacităţii pedepsei penale. În susţinerea afirmaţiei respective, aducem următoarele argumente: În primul rând, prin natura sa, penitenciarul nu se află în sfera „normalului” şi, din numeroase puncte de vedere, distruge personalitatea. Educaţia, însă, este în măsură să limiteze întrucâtva prejudiciul pe care încarcerarea îl aduce oamenilor aflaţi în detenţie. În al doilea rând, există un argument care ţine de echitatea socială: numeroşi sunt deţinuţii ale căror experienţe din trecut, în materie de educaţie, au fost foarte limitate, şi negative. Astfel, având în vedere egalitatea în şanse, deţinuţii trebuie să aibă dreptul la o susţinere specială, pentru a-şi remedia situaţia, defavorizată, pe plan educaţional. Cel de-al treilea argument ţine de aspectul reabilitării deţinuţilor, educaţia este în măsură să-i încurajeze şi să-i ajute pe cei care se străduiesc să întoarcă spatele infracţionalităţii.   Prin urmare, obiectivele educaţiei în penitenciare nu trebuie să fie mai puţin importante decât cele ale educaţiei din exterior.

Concluzionând celor expuse mai sus, putem afirma că educaţia în penitenciar ajută la umanizarea acestor instituţii şi contribuie la ameliorarea condiţiilor de detenţie, reduce din spiritul violent al deţinuţilor, direcţionându-le energia spre o activitate mai productivă şi anume ridicarea nivelului de cultură al acestora şi formarea deprinderilor de viaţă în afara penitenciarului, activităţi care, în cele din urmă, contribuie la sporirea eficacităţii pedepsei penale.

Activitatea centrală în 2021, datorită situației epidemiologice la nivel național din cauza virusului SARS-CoV-2, a implicat în special persoanele private de libertate care urmează cursurile de instruire școlară din ambele locații ale penitenciarului. Pentru Penitenciarul Arad, anul 2021, a adus la niveul Secției Exterioare Programul „A doua șansă“ care se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar, în colaborare cu Inspectoratul Județean Arad și cu Liceul special Sfânta Maria Arad, fiind incluse deținute custodiate în Penitenciarul Arad. Această dorință de a oferi persoanelor private de libertate dreptul la educație prin școlarizare se datorează conducerii penitenciarului prin domnul comisar de poliție penitenciară Elvis Dobrescu și prin implicarea serviciului Educație din cadrul Sectorului Reintegrare socială, condus de doamna comisar șef de poliție penitenciară Liliana Hurezan.

Educația realizată în cadrul Penitenciarului Arad are ca scop principal derularea de activități care să contribuie, la modificarea, în sens pozitiv, a comportamentului persoanelor private de libertate, în acord cu cerințele societății.

Totodată, ne dorim prezentarea şi promovarea Strategiei națională de reintegrare socială a persoanelor private 2020-2024. Aprobarea noii Strategii naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024, prin Hotărârea de Guvern nr.  430/2020 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494/11.06.2020), reprezintă un rezultat favorabil important al administrației penitenciarelor, care confirmă succesul, deopotrivă cu legitimitatea eforturilor instituționale, de a păstra pe agenda publică problematica reintegrării sociale a deținuților.

Specialiștii din cadrul sectorului Educație și Asistență Psihosocială din Penitenciarul Arad au organizat o serie de activități specifice pentru sărbătorirea ,,Zilei Internaționale a Educației în Penitenciare”, demers desfășurat la nivelul întregului sistem penitenciar. Astfel, activitățile derulate la nivelul unității au constat în organizarea  unui concurs tematic privind importanța educației, urmat de difuzarea unor filme și materiale educative și emisiuni radio-TV prin intermediul studioului TV cu circuit închis al penitenciarului. A fost difuzată emisiunea Privește tânăr,  difuzată la TV Arad, în data de 02.10.2021, moderată de Mădălina Boroneanț și Bogdan Faur, având ca invitat preotul Vlad Sergiu Sandu, cu tema Bucurie în Ortodoxie.

De asemenea, la data de 14 octombrie 2021, preotul Vlad Oneț, va înregista un interviu cu preotul Bogdan Oneț, preot paroh la Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Mândruloc, în care se va vorbi despre educația religioasă în mediul penitenciar ca factor  important al formării individului printr-o evoluție armonioasă a personalității umane din punct de vedere spiritual, moral, social și cultural, fiecare om aducând un plus de valoare societății, urmând ca emisiunea să fie difuzată în penitenciar prin postul TV cu circuit închis R-104, la data de 19.10.2021.

Preot de poliție penitenciară Vlad Oneț