Colind străbun, a XXX-a ediție a concertului de colinde al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

Frumoasa tradiție a colindatului de sărbătoarea Crăciunului, moștenită din strămoși, ne aprinde în suflet amintiri din vremea copilăriei, chemându-ne la mărturisirea de credință a venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, născut din Preacurata Fecioară Maria.
Încă de la revenirea la viață a învățământului teologic arădean în anul 1991, sub forma instituțională a Facultății de Teologie Ortodoxă, integrată în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, măritul Praznic al Nașterii Domnului a fost anunțat prin cântul special al vocilor de studenți și, apoi și de absolvenți, ai acestei instituții academice arădene.
Odată cu debutul pandemiei actuale, aceste forme de vestire a sărbătorii au fost oprite o vreme, lucrurile începând acum să reintre, timid, în forma pe care o cunoșteam anterior.
Având aceste înlesniri, Facultatea de Teologie Ortodoxă din urbea noastră a readus în peisajul cultural arădean îndrăgitul concert de colinde, sub titlul Colind străbun. Ajuns acum la cea de-a 30-a ediție, evenimentul a adunat în Catedrala Veche a Aradului mulțime de credincioși, în seara zilei de 19 decembrie 2021, de față fiind și cei doi ierarhi arădeni, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei Seviciu și Preasfințitul Părinte Episcop vicar Emilian Crișanul, conducerea Universității arădene, prin doamna Rector Ramona Lile și domnul Ioan Radu, Președintele Senatului, oficialități locale, profesori și studenți.
Programul a cuprins interpretări de piese tradiționale din partea corului bărbătesc „Atanasie Lipovan”, sub bagheta dirijorală a Pr. Lect. dr. Tiberiu Ardelean și a corului mixt „Sf. Maxim Mărturisitorul”, condus de Conf. dr. Mircea Buta, între cele două reprezentații muzicale fiind integrată și conferința ASCOR, filiala Arad, intitulată: Ilarion V. Felea (1903-1961) – preotul, teologul, mărturisitorul, prezentată de pr. prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.
În preambulul manifestării, părintele decan a adresat un cuvânt de deschidere, arătând următoarele: „S-au împlinit 30 de ani de efort constant pentru ca teologia arădeană să-şi recâștige locul binemeritat. De aceea, cinste venerabililor noștri profesori în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei. Această seară o putem considera o prefațare fericită a bicentenarului Teologiei arădene, pe care îl vom serba în anul 2022, adică 200 de ani de la înființarea învățământului teologic ortodox arădean, eveniment cu reverberații și contribuții excepționale la dezvoltarea teologiei şi culturii române”.
La momentul programat, părintele decan a evocat personalitatea părintelui Ilarion V. Felea, prin următoarele idei: „Anul 2021 este și anul comemorativ al celor adormiți în Domnul. Tinerii studenți creștini ortodocși, constituiți în ASCOR, mi-au solicitat de mult timp o conferință despre ultimul Rector al Academiei Teologice din Arad, părintele Ilarion Felea. A vorbi în Catedrala Veche despre părintele Felea înseamnă nu doar o evocare, ci și o restituire și o restaurare a memoriei unuia dintre cei mai străluciți preoți și profesori de teologie ai Aradului. Înseamnă a derula timpul înapoi și a-l vedea de pe acest amvon predicând, pe cel care a mișcat inimile atâtor tineri și creștini. Înseamnă a mulțumi lui Dumnezeu că în purtarea Lui de grijă nu ne-a lăsat pe mulți dintre noi în uitare, ci a ridicat dintre noi arădenii și până în ținuturile Bradului, un preot pe care îl știm, vrednic de comuniunea Sfinților și de paginile Sinaxarelor Bisericii.” Subliniind direcțiile înscrise în titlul conferinței, ipostaziate în viața și opera părintelui Felea: de preot, de teolog și de mărturisitor, conferențiarul a trasat concluzia puternică, în fapt testamentul părintelui Felea pentru noi, care a arătat valoarea creștinismului ca religie a adevărului, a culturii, a iubirii, a desăvârșirii și a sfinților. Toate cele prezentate, alături de multe altele, se constituie în motive temeinice pentru viitoarea canonizare, proiectată a fi împlinită în anul 2025.
Concertul de colinde a cuprins piesele: O, ce veste minunată – George Dima; Liniște – Gheorghe Danga; Somnul lui Iisus – Francis Gevaert; Doamne, a Tale cuvinte – Ștefan Ștefu; Domnuleț și Domn din cer – Gheorghe Cucu; Mare minune – Gheorghe Cucu; Moș Crăciun – Gheorghe Danga, în interpretarea corului bărbătesc. Și Pogorât-a Duhul Sfânt -Mircea Emandi Slobozi-ne gazdă-n casă – colecția Emil Montia; Ia ieșiți, boieri, afară!- Marin Dârva. Solist: drd. Sorin Săplăcan; Colindăm, colind – armonizare prof Mircea Buta, la percuție: Prof. Elena Sbârcea; Sus, la poarta raiului- Emil Monția, dirijor: stud. Bogdan Muresan, anul II; Cântec de Crăciun”- Gheorghe Budis; Linu-i lin- Ioan D. Chirescu, solistă Estera Cotuna, în interpretarea corului mixt.
La finalul concertului, părintele decan a adresat mulțumiri ierarhilor arădeni și conducerii Universității pentru susținerea activităților Facultății de Teologie, amintind și de inițiativa binevenită a acestor foruri, de înființare a școlii „Episcop Ioan Mețianu”, ca o grijă față de noile generații de copii și tineri.
Un cuvânt special de apreciere a fost adresat și domnului profesor Mircea Buta, cel care a construit corul mixt acum trei decenii și care a fost un adevărat ambasador al școlii academice arădene, prin multiplele concerte și premii obținute în această activitate misionară și jertfitoare, fiind îndelung aplaudat de întreaga asistență, mulți dintre cei prezenți având fețele brăzdate de lacrimi de emoție.
Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a transmis, în finalul manifestării, un cuvânt de binecuvântare, mulțumind conducerii Universității și a Facultății, dirijorilor și coralelor pentru frumosul eveniment, amintind de faptul că muzica corală este înțeleasă ca o imitare a cântului îngerilor: „Dacă vestitorii cerești au însoțit Nașterea Domnului prin cântul lor, ce îndeamnă omenirea la pace și bună învoire, să nu pregetăm a împlini chemarea lor, astfel încât, fiecare în parte și toți laolaltă să avem același cuget și simțire întru propășirea personală și comunitară românească, de aici și de pretutindenea”. Mesajului de felicitare i-a fost adăugată și urarea de La mulți ani!, către toți cei prezenți, întru sărbătorirea fericită a Praznicelor ce se apropie.
Evenimentul cultural-bisericesc a beneficiat de susținerea Programului de Activități extra-curriculare, finanțat de Ministerul Educației, concertul integral putând fi reascultat pe rețelele de socializare ale Facultății de Teologie și Catedralei Vechi din Arad.

Pr. Filip Albu