Mesajul Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, cu prilejul Sfintelor Sărbători 2021-2022

Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maici, Fraților și Surorilor întru Hristos Domnul,

La fiecare sfârșit și început de an începem Sfintele Sărbători cu Praznicul Naşterii Domnului, iar în această perioadă de pregătire și întâmpinare a sărbătorilor, ascultăm din nou colinde şi primim colindători.
Îngerul Domnului a descoperit păstorilor din preajma Betleemului și nouă vestea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos: „Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 10-11).
Întruparea Fiului lui Dumnezeu, sub chip smerit de prunc omenesc, într-o iesle săracă, deșertându-Se de slava Sa cerească, a fost modalitatea lui Dumnezeu de a Se face înțeles de către noi oamenii, de a comunica și a dialoga cu noi, fără a ne copleși prin măreția Sa, fără a ne limita libertatea pe care ne-o dăduse la creație, fără a anula responsabilitatea noastră, ci dimpotrivă lăsându-ne posibilitatea de opțiune între bine și rău, potențele personale spre desăvârșire prin credință, evlavie și iubire.
Sfânta Biserică a statornicit cu înțelepciune aceste Sfinte Sărbători ale Nașterii Domnului, Tăierii-împrejur a Domnului și a Botezului Domnului, ca și cum am lua parte noi înșine, ca niște contemporani, la aceste evenimente dumnezeiești.
Sărbătorile sunt un prilej pentru Biserică să ne învețe să ne împrospătăm credința în Dumnezeu și să trăim după învățăturile Domnului Iisus Hristos, cu bucurie și nădejde: „Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (Ioan 1, 14).
Nașterea Domnului a devenit centrul universului și răscrucea istoriei. Pentru ca sărbătoarea Nașterii Domnului, precum și celelalte sărbători să fie trăite deplin, trebuie ca fiecare dintre noi să participe și la dimensiunea lor liturgică, la sfintele slujbe din Biserică. Participarea presupune cunoaștere și înțelegere a evenimentelor pe care le cinstim. Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut ca Om din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt în Betleem, dar Se naște tainic și real la fiecare Sfântă Liturghie, și dorim să Se nască euharistic în fiecare dintre noi. Trebuie să avem credință, să avem putere și iubire. Fără iubire nu se naște nimic.
Din iubire față de Dumnezeu și de oameni, ierarhii, preoții, monahii, monahiile și dreptmăritorii creștini din Arhiepiscopia Aradului au sprijinit prin rugăciune, cuvânt și fapte bune pe cei aflați în suferință și în lipsuri, din spitale, azile, centre sociale sau la domiciliu. Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului oferă masa de prânz pentru aproximativ 300 de persoane cu posibilități materiale reduse, implementându-se noul proiect filantropic „Masa pe roți”.
În „Anul omagial al pastorației românilor din afara României”, împreună cu preoții slujitori am întâmpinat cu alimente, ceai și apă, pe românii care se întorceau acasă prin Vama Nădlac II, unde trebuiau să aștepte multe ore pentru a intra în țară și să ajungă la familiile lor.
Suntem chemați cu toții să trăim în iubire și bunătate, în sfințenie și bucurie Sfintele Sărbători, oferind ajutor și sprijin semenilor noștri bolnavi, săraci, singuri și neputincioși.
Să primim colindători şi să colindăm pentru a vesti Naşterea Domnului şi a dărui iubire celor din jurul nostru.
Vă dorim multă sănătate, liniște și bucurii prin darul Domnului nostru Iisus Hristos, trăind în familie, lumină, har și adevăr Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului, Tăierii-împrejur a Domnului și a Botezului Domnului.
La mulți și binecuvântați ani!