Anul Nou la Catedrala Veche din Arad

Și pentru viii și pentru morții noștri am aprins câte o lumânare în ultimele minute ale anului 2021. Și ca noi, poate mulți alții.

La Slujba de Te Deum aflându-ne la cumpăna dintre ani, am avut un gând pe care, deși l-am mai purtat în diverse ocazii, l-am conștientizat într-o cu totul altă lumină. Iar gândul a fost acela al neputinței oamenilor, indiferent de mulțimea banilor avuți, de a cumpăra timp. Multe lucruri putem cumpăra în această lume, numai timp nicidecum.

Iar timpul care adăpostea acest gând a fost acela de tăcere, de la miezul nopții, când Soborul slujitor, condus de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, s-a oprit din rugăciune și împreună cu cei care au ales să petreacă ultimele zvâcniri de viață ale lui 2021 și să îmbrățișeze primele bătăi ale inimii lui 2022 în Catedrala Veche din Arad, au ascultat „gâlceava” lumii de afară. Erau clopotele și erau pocnitorile de tot felul, care marcau în felul lor trecerea. Trecerea dintre ani, așezarea unui Nou An în viețile noastre sau scăderea lui timpul vieții pământești.

Astăzi, prima zi a Anului 2022! Aceeași Catedrală Veche din Cetatea Aradului, Liturghie Arhierească săvârșită de același Ierarh, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, și un cuvânt de învățură care avea să ne întărească și mai mult tainicul gând.

CUVÂNTUL IERARHULUI

Timpul – un dar al lui Dumnezeu pentru oameni

„În această primă zi a anului 2022, când prăznuim Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și îl sărbătorim pe Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții și Îi dăm slavă pentru fiecare clipă în plus cu care ne binecuvântează viața. Vine o zi când -vrem sau nu vrem- plecăm din această lume. Alții vor mai fi, dar noi nu vom mai fi. Va veni momentul când pe pământ nu vom mai fi niciodată. Din perspectiva acestei plecări, cât de frumos e să fii, să exiști, să respiri, să gândești, să fii cu alții, să fii în viață! Cât de important este să cucerești fiecare clipă. Trebuie să privim fiecare clipă pe care ne-o dă Dumnezeu în plus, ca pe un dar imens, ca pe o mare biruință a vieții împotriva morții!

Nu știm întotdeauna cum să prețuim clipa, clipa care ne e dată în plus în viața aceasta. Însă ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos să prețuim viața: „Eu am venit, ca viață să aibă, și din belșug să aibă” (Ioan 10,10); „Cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,15).

Am încheiat încă un an dăruit de Dumnezeu, pentru că darul timpului este de la El cu rost dumnezeiesc. Dumnezeu a făcut pe om în primul rând să înțeleagă pentru a cuprinde pe toate în sine prin înțelegerea tuturor lucrurilor: „Și aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care l-ai trimis” (Ioan 17,3).

Cine trăiește în Hristos, trăiește într-o mentalitate harică, luminoasă, fericită și împlinită. Dumnezeu ne vorbește nouă cu glasul zilelor și cu spațiul în care trăim. Noi trebuie să sfințim prin harul lui Dumnezeu timpul și spațiul spre a ajunge la înțelepciune și înțelegere.

Evanghelia Praznicului Tăierii-împrejur a Domnului spune: „Iată Copilul (Iisus Hristos) creștea și Se întărea cu duhul, umplându-Se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra Lui” (Luca, 2,40). Astfel, Hristos Domnul trecea prin timpul istoric, făcându-se timpul și spațiul Lui. Și noi dacă avem grijă suntem în timpul nostru dăruit de Dumnezeu. Să dăm nume timpului nostru. Să ne ajutăm unii pe alții în urcușul către cer.

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare a reușit să-și facă nume alcătuit din harul lui Dumnezeu, secolul în care a trăit, a lucrat și s-a rugat. Din toată știința acelei vremi Sfântul Vasile a făcut trupul Liturghiei care îi poartă numele. Rugăciunile alcătuite de el ne ajută să-L slăvim pe Dumnezeu, să-L coborâm în mijlocul nostru și să ne urcăm către cerul slavei Lui. Sfântul Vasile spune să ne rugăm așa: „Ajută-ne, Doamne, să petrecem într-o civilizație duhovnicească!”. El ne învață să avem o atitudine creștinească în privința relațiilor dintre bogați și săraci; să avem grijă de săraci, bolnavi, bătrâni, copii orfani și alți oameni aflați în suferință; să privim viața monahală ca pe un dar  și o binefacere pentru Biserică.

Anul acesta, 2022, Arhiepiscopia Aradului împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă va aniversa 200 de ani de învățământ teologic în Eparhie și va pregăti canonizarea Părintelui Ilarion V. Felea, act ce va avea loc în anul 2025.

Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune pentru a vedea ce a fost bun și ce a fost rău în viața noastră din anul ce a trecut (2021) și să sălășluiască în noi Duhul adevărului și al credinței pentru a umple viața noastră de sens și sfințenie.

Vă dorim tuturor un An Nou 2022 binecuvântat de iubirea și harul lui Dumnezeu, cu sănătate și rugăciune calitativă, având în vedere că este „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

La mulți și binecuvântați ani!”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, în prima zi a Noului An 2022.

1 ianuarie 2022, La mulți ani! Un timp – „Dar de la Dumnezeu”, căruia suntem chemați a-i adăuga cununa faptelor noastre bune și a-i plămădi chipul sufletelor noastre, rugându-L: „Binecuvântează, Doamne, cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri; înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără de tulburare.”

Să ne fie Bine în Noul An! Fiecăruia în parte și tuturor împreună!

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/4192/timpul-un-dar-al-lui-dumnezeu-pentru-oameni-cat-de-important-este-sa-cucerim-fiecare-clipa-ps-emilian-in-prima-zi-a-noului-an-la-catedrala-veche