Liturghie Arhierească la Mănăstirea Hodoș-Bodrog

Poate că una dintre cele mai populare întrebări puse în noaptea dintre ani sau chiar în prima zi a Noului An este legată de cele ce ar trebui făcute pentru a avea un an mai bun. Și chiar dacă adesea întrebarea vizează mai mult cele lumești decât cele duhovnicești, totuși răspunsul venit în această Duminică, prin Sfânta Evanghelie, ne arată calea celor duhovnicești prin care și cele lumești își pot afla răspunsul: „Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui!”.

Ni-l înfățișează, așadar, Sfânta Evanghelie de astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare profet născut din femeie, predicând botezul pocăinţei și pregătind calea Domnului, prin îndemnul său devenit peste veacuri chemarea vieţii creştineşti: „Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui!”

Una dintre cărările pe care credincioșii arădeni au pășit astăzi, în prima Duminică a anului 2022, Duminica dinaintea Botezului Domnului, a fost cea a Mănăstirii Hodoș-Bodrog din Arad, acolo unde Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească și i-a îndemnat pe toți cei prezenți ca, indiferent de locul în care își desfășoară slujirea/activitatea, să o facă deplin.

Cuvântul Ierarhului

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a vorbit despre cuvântul Sfântului Apostol Pavel către ucenicul său Timotei, prin care îl îndeamnă să săvârșească slujba lui apostolică în mod deplin, subliniind totodată și faptul că Sfântul Apostol Pavel a fost devotat Mântuitorului Iisus Hristos și a predicat Evanghelia Sa fără rezerve, cu toată conștiința, cu toată credința și cu toată dragostea sa. Îndemnul Sfântului Apostol Pavel adresat ucenicului „Fiule Timotei, fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin!” (II Timotei 4,1) este și pentru noi.

„Ne îndeamnă și pe noi să ne facem slujba deplin. Slujba de creștini, slujba de slujitori sau în orice altă lucrare pe care o avem de îndeplinit în familie și în societate.”, a spus Preasfinția Sa.

În continuarea cuvântului de învățătură, făcând referire la Sfânta Evanghelie de la Marcu citită astăzi, (Marcu 1, 1-8), Ierarhul a vorbit despre botezul Sfântului Ioan Botezătorul, „un botez spre iertarea păcatelor”, și botezul Mântuitorului Hristos, „un botez care iartă păcatele”. 

„În capitolul întâi al Sfintei Evanghelii de la Marcu vedem cum Sfântul Ioan Botezătorul a fost rânduit de Dumnezeu să pregătească calea Mântuitorului Iisus Hristos. Sf. Ioan Botezătorul boteza cu apă, după cum el însuși spune, iar Mântuitorul Hristos pe care Îl vestește va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Botezul Sf. Ioan Botezătorul este un botez al pocăinței, spre iertarea păcatelor, pe când botezul Mântuitorului Hristos este Botezul care iartă păcatele și ne înfiază. Devenim fii ai lui Dumnezeu. Sf. Ioan Botezătorul ne îndeamnă pe toți să ascultăm de Dumnezeu și să ne pregătim de fiecare dată pentru întâlnirea cu El, fie că este în Biserică, fie că este acasă sau în altă parte. Este necesară această pregătire sufletească, duhovnicească, dar și trupească, pentru că întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos este cea mai frumoasă și cea mai plină de sens: El ne mântuiește, El ne învață și El ne ascultă pentru ca noi la rândul nostru să ascultăm de învățătura Lui.”, a spus Preasfințitul Emilian.

Este interesant, a mai subliniat Ierarhul, cum Sfinții Părinți au rânduit ca la început de an, în prima Duminică să fie citit la Evanghelie textul de la Marcu, primele versete din Evanghelia Sa, fapt ce ne determină să ne gândim și la celelalte Evanghelii. Sfântul Evanghelist Matei vorbește despre Genealogia Mântuitorului Iisus Hristos la început, apoi Sfântul Luca ne prezintă nașterea Sfântului Ioan Botezătorul mai întâi și celelalte învățături și fapte ale Mântuitorului Iisus Hristos, iar Sf. Ioan își începe Evanghelia prezentând pe Cuvântul lui Dumnezeu care S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi. „Și a văzut Slava Lui, slavă plină de har și de adevăr” (Ioan 1, 14).

„Să punem și noi început bun în anul în care am intrat, pentru a fi buni mărturisitori, pentru a ne face datoria unde suntem rânduiți, cu dragoste și credincioșie față de Dumezeu și totodată slujirea în mijlocul oamenilor să fie o slujire responsabilă. Să nu facem lucrurile superficial, pentru ca oamenii să ne laude, doar pentru construirea unei imagini false, ci să construim viața noastră din fapte pentru a avea răspuns bun la înfricoșata Judecată a lui Dumnezeu, atunci când aceasta va fi rânduită.”, a spus Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul.

Amintind faptul că anul 2022 este „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț” și subliniind că Sfânta Liturghie de astăzi, la început de an, a fost săvâșită la o mănăstire unde rugăciunea se săvârșește în mod intens, Ierarhul arădean a spus că „rugăciunea a ținut dintotdeauna monahismul într-o stare dinamică, mărturisitoare în viața Bisericii noastre, iar pomenirea celor trei mari isihaști împreună cu pomenirea Sfântului Serafim de Sarov astăzi, 2 ianuarie, reprezintă atât pentru monahi cât și pentru credincioșii din lume, modele trăire a vieții monahale, modele de rugăciune și de dăruire față de Biserică și față de Dumnezeu.” 

2 ianuarie 2022, Mănăstirea Hodoș-Bodrog din Arad, Sfânta Liturghie Arhierească și un îndemn bun de purtat în Noul An: „Să ne facem slujba deplin: slujba de creștini, slujba de slujitori sau în orice altă lucrare pe care o avem de îndeplinit în familie și în societate.”.

Să facem din timpul nostru un timp cu și pentru Dumnezeu.

Sursa:https://www.glasulcetatii.ro/articol/4196/liturghie-arhiereasca-la-manastirea-hodos-bodrog-sa-ne-facem-slujba-deplin-in-biserica-familie-si-societate-a-spus-ps-emilian