Episcopul Ioan Mețianu evocat în cadrul  programului aniversar Bicentenarul teologiei arădene

În suita manifestărilor academic-culturale, dedicate Bicentenarului Teologiei Arădene, al doilea eveniment programat a avut în vedere comemorarea dedicată vrednicului de pomenire vlădica Ioan Mețianu, fost episcop al Aradului, ajuns ulterior mitropolit la Sibiu.

Acesta s-a desfășurat în ziua de joi, 3 februarie 2022, de la ora 17.00, în aula „Regele Ferdinand” a Primăriei Municipiului Arad sub genericul: Episcopul Ioan Mețianu, promotorul învățământului teologic la Arad.

La acest eveniment, au luat parte ierarhii Aradului: Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu și Preasfințitul Episcop-vicar Dr. Emilian Crișanul, profesor universitar dr. Codruța Stoica, Prorector la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cadre didactice și studenții ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, preoți și mireni.

În deschiderea manifestării, părintele profesor Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie din Arad a salutat audiența, mulțumind pentru prezență și implicare, atât ierarhilor cât și oaspeților, motivând desfășurarea acestui eveniment academic dincolo de zidurile instituției teologice tocmai din dorința cultivării unei conștiințe publice cu privire la rolul teologiei și spiritualității Bisericii în cetate. Sintetizând rolul major al ierarhului arădean evocat, părintele decan a arătat următoarele: „În programul dedicat aniversării bicentenarului învățământului teologic ortodox din Arad am proiectat mai multe evenimente care să pună în valoare moștenirea teologică arădeană la care episcopul Ioan Mețianu și-a adus o contribuție determinantă prin cel puțin trei aspecte: a). preocupare constantă pentru calitatea programului de studii, sprijinind pe profesorii de la Institut pentru urmarea unor specializări în străinătate; b). construirea actualului edificiu al facultății de teologie și înființarea periodicului eparhial Biserica și Școala; c). înființarea centrului Diecezana, pentru luminarea poporului prin carte.”

Doamna prorector a adus salutul conducerii Universității arădene, felicitând corpul profesoral al Facultății de Teologie pentru crearea acestui spațiu generos de manifestare științifică.

Cea dintâi conferință a fost susținută de profesor universitar dr. Corneliu Pădurean (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad), care a prezentat tema: Contextul istoric din Eparhia Aradului, în timpul episcopatului lui Ioan Mețianu. Acesta a lansat invitația, colegilor istorici, pentru realizarea unei monografii dedicate personalității ierarhului Ioan Mețianu.

Cea de-a doua conferință a fost susținută de preotul profesor universitar dr. Mihail Săsăujan (Universitatea din București), care a prezentat tema: Contribuția episcopului Ioan Mețianu al Aradului (1875-1899) la consolidarea unității naționale și confesionale a românilor în perioada stăpânirii austro-ungare.

Celor doi invitați, care au conferențiat, le-a fost decernată medalia și diploma aniversară, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Episcop Emilian a arătat că: „Mețianu a fost inspirat de realitate, realizând proiecte care să promoveze atât Biserica Ortodoxă cât și națiunea română într-un context extrem de dificil. Ca formă concretă de cinstire a memoriei acestui ierarh, Arhiepiscopia Aradului și Universitatea „Aurel Vlaicu” au pus bazele unei școli preuniversitare care să-i poarte numele, ce-și va deschide porțile în toamna aceasta”.

Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a mulțumit conferențiarilor pentru prezentările lor interesante, felicitând pe organizatori pentru aducerea în prim-planul zilei a personalității celui care a condus destinele eparhiei Aradului, Episcopul Ioan Mețianu. Acesta a evocat faptul că: „memoria acestor locuri este imprimată de prezența în altare a Liturghierului editat, de alte cărți bisericești, precum și de clădirile multiple bisericești care s-au edificat în timpul arhipăstoririi sale aici”.

La finalul manifestării, corul „Armonia” al Catedralei Vechi a Aradului, sub bagheta dirijorală a prof. Ovidiu Boar, a interpretat câteva piese muzicale religioase și patriotice.

Conferințele vor fi accesibile în format audio pe canalul Youtube al facultății arădene, cât și în format tipărit, în volumele ce se vor edita cu acest prilej.

Pr. lect. dr. Filip Albu

Episcopul Ioan Mețianu a fost comemorat la Arad

https://basilica.ro/episcopul-ioan-metianu-a-fost-evocat-in-cadrul-programului-aniversar-al-bicentenarului-teologiei-aradene/