CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA AGRIȘU MARE

Duminica a 3-a a Postului Mare, numită și ”a Crucii”, ne poziționează la jumătatea urcușului duhovnicesc din perioada Triodului și a Postului Sfintelor Paști.

Dacă până acum, eram îndemnați cu precădere la conștientizarea slăbiciunii firii omenești, luând aminte la păcatele noastre, și prin pocăință lucrând îndreptarea noastră, de acum, având armă tare nebiruită, Crucea lui Hristos, altar de jertfă dar și arvuna Învierii, suntem chemați la a răspunde dragostei lui Dumnezeu – cel ce ne primește ca pe fiul risipitor – prin a transforma darul iubirii lui Dumnezeu în iubire lucrătoare, vie, prin dragostea, ajutorul și milostenia față de aproapele.  Acest îndemn de credința și dragoste lucrătoare a prilejuit în Parohia Agrișu Mare, din Protopopiatul Ineu, întrunirea Cercului pastoral-misionar Târnova, coordonat de Pr. Ivănuț Voicu.

Taina Sfântului Maslu, una din expresiile  dragostei și a deschiderii Bisericii lui Hristos spre omul în suferință a fost săvârșită în sobor, de către preoții: Pr. Ivănuț Voicu – Parohia Chier, Pr. Leucuța Marius – Parohia Agrișu-Mare, Pr. Alin Pingică – Parohia Arăneag, Pr. Tudor Robert – Parohia Drauț, Pr. Bun Costel – Parohia Tauț, Pr. Achim Giani – Parohia Dud, Pr. Lucaciu Marius  – Parohia Minișel, Pr. Ivănuț  Valerian-Iulian  – Parohia Iercoșeni, Pr. Păiușan Florin – Parohia Târnova, dar și invitații de suflet, Pr. Zbîrcea Teodor-Gheorghe – Parohia Mădrigești, Pr. Bele Raul Ioan – Parohia Secaș, Pr. Diac. Bisorca Liviu-Adrian – Parohia Arad Centru.

Momentele înălțătoare au continuat și după Taina Sfântului Maslu printr-o serie de pricesne interpretate magistral de tânăra Ignisca Maria Lucia.

Un înălțător cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Bun Costel, aducând înaintea ochilor duhovnicești, bucuria împreună-rugării, căci, ce este mai frumos decât a fi frații împreună, și acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Dumnezeu, acolo este și El de față. Însăși însemnătatea de ”Sobor” , împreună-rugare, este, și denotă expresie a unității în cuget, credință, rugăciune, trăire duhovnicească, cu atât mai mult cu cât vremurile și lumea devin tot mai mult imagine a dezbinării, a urii și a răutății. Reiese de aici necesitatea unor repere morale și sufletești puternice pentru a putea răzbi pe calea mântuirii. Cât de frumos, Evanghelia din Duminica a 3-a din Post, a Crucii, pentru a ne poziționa pe calea mântuirii, începe cu un îndemn, garant al liberului arbitru ”De voiește cineva sa-Mi urmeze Mie…” arătând și calea ”să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie”. Printre atâtea înțelesuri ale Crucii, fie și pornind de la semul matematic plus, găsim Crucea: un plus împotriva păcatelor, un plus în lucrarea virtuților, un plus în apropierea de Dumnezeu. Iar cele două axe sau brațe ale Crucii, nu fac altceva decât să arate punțile de legătură, pe orizontală între oameni, între suflete, și pe verticală, între om și Dumnezeu, Crucea având legătură intrinsecă cu Hristos, ca altar de jertfă, de unde și puterea ei, din Harul iubirii jertfelnice a Celui ce S-a răstignit pe ea.

În încheiere preotul paroh Leucuța Marius a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor pentru osteneala lor și a susținut referatul cu tema: ”Rugăciunile din slujbele Sfintelor Taine și ierurgii ale Bisericii”. Biserica, spațiu al comuniunii de rugăciune, realizează în cadrul ei o conexiune tainică între lume și Dumnezeu, printr-o conlucrare, divino-umană, în ambele direcții ale ei, dinspre Dumnezeu spre lume, prin lucrare Sfântă și Sfințitoare a Sfântului Duh în lume până la sfârșitul veacurilor, și de la lume (om) spre Dumnezeu, prin actul de conștientizare, de îndreptare și de convocare a Lui Dumnezeu în lume și în toate aspectele vieții omului. Această conexiune tainică, această conlucrare divino-umană, este evidentă, se realizează, se susține și se argumentează la modul sublim și absolut în rugăciunile Bisericii, mai ales în cele din cadrul Sfintelor Taine și ierurgii, ce conțin ”rugăciunea Epiclezei”, adică, a invocării Sfântului Duh, într-o lucrare Sfântă și Sfințitoare.

Următoarea întrunire a preoților din Cercul Pastoral-Misionar Târnova va avea loc la data de 10 Aprilie, la Parohia Șilindia.

Pr. Lucaciu Ionuț Marius

Photo: Pingică Laurențiu