Importanța rugăciunii și a postului pe scara duhovnicească a Postului Mare

În seara zilei de 15 aprilie 2022 Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a conferențiat în sala de festivități a Parohiei Arad-Centru, Catedrala Veche, în cadrul ciclului „Serile duhovnicești de la Catedrala Veche”.

Tema aleasă s-a intitulat „Importanța rugăciunii și a postului pe scara duhovnicească a Postului Mare”, subiectul încadrându-se în tematica anului comemorativ, stabilit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2022.

În prezența şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, Asociaţia „Calea Mântuirii” această conferință a reinaugurat seria Serilor duhovnicești, ajunsă acum la întâlnirea cu numărul 41, întreruptă timp de doi ani datorită restricțiilor impuse de pandemia de Covid 19. Aceste conferințe au început din dorința credincioșilor care, așa cum a amintit Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, membru fondator al Asociației, doreau sa aprofundeze anumite teme prin care să se edifice duhovnicește. Tematica abordată până în prezent a fost una foarte variată, amintite pe scurt, iar o parte din conferințe au fost adunate într-un prim volum sub titlul „Conferințele din cadrul Serilor duhovnicești de la Catedrala Veche”, care a fost oferit credincioșilor prezenți la conferință.

Chiar în deschiderea conferinței Înaltpreasfinția Sa a explicat, pornind de la pericopa evanghelică a Duminicii a IV-a din Post – vindecarea fiului lunatic, că prin post și rugăciune putem să îndepărtăm ispitele de orice fel.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a prezentat duminicile Triodului și în special ale Postului Mare, ca o scară duhovnicească, care ne pregătesc pentru primirea lui Hristos în viața fiecăruia, prin urmarea căii binelui și evitarea răului. A fost subliniată în mod deosebit jertfa Mântuitorului pentru răscumpărarea păcatelor noastre și asumarea ei de către noi prin post și rugăciune.

Înaltpreasfinția Sa a arătat importanța rugăciunii împreună a preoților și credincioșilor în toate slujbele Bisericii, de la cele șapte laude la încununarea rugăciunii la Sfânta Liturghie prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. A evidențiat împletirea rugăciunii bisericii cu clopotele care invită la rugăciune, dar și anunță pe cei care nu pot să fie prezenți că este ora rugăciunii, și care este momentul slujbei. Apoi a fost subliniată importanța rânduielii slujbelor bisericești pentru crearea cadrului și disponibilității pentru rugăciune, arătând că nici o parte din slujbe pe care le avem astăzi nu au fost alcătuite în mod întâmplător, atât textul, cât și citirile scripturistice și melodia cântărilor bisericești și recitativul liturgic fiind bine rânduite pentru scopul duhovnicesc și împlinirea folosului de urcare a clericilor și mirenilor spre mântuire. Toate acestea au fost concret exemplificate de Înaltpreasfinția Sa prin cuvântul Sfintei Scripturi, exemple din pictura bisericească, din cântarea și imnografia bisericească, clarificând practica rugăciunii și a ritualului bisericesc marcat în mod deosebit în perioada Postului Învierii cu specificitatea lui precum și restul posturilor de peste an având caracterul lor.

În final Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a arătat câteva lucrări deosebite care se citesc în perioada Postului Mare, foarte folositoare pentru viața duhovnicească a credincioșilor: Sinodiconul Ortodoxiei, legat de Duminica Ortodoxiei, prima din post, ca mărturisire a biruinței dreptei credințe, Scara Sfântului Ioan Scărarul ca îndrumar a urcușului spre mântuire, Viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca ca un exemplu de pocăință și răbdare și Prohodul Domnului ca sinteză a lucrării de mântuire făcută de Hristos pentru oameni.

  După încheierea prezentării a urmat o sesiune de dialog cu cei prezenți, în final părintele Ioan Tulcan mulțumind Înaltpreasfințitul Părinte Timotei pentru cuvântul rostit care a fost un deosebit tablou teologico-bisericesc de mare amplitudine și bogăție duhovnicească.

Sorin-Gheorghe Săplăcan